Setki miliardów złotych na inwestycje w ciepłownictwie. W Brukseli rozmawiano o transformacji sektora

Obecnie rynek ciepła systemowego w Polsce jest największym w Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim efekt uwarunkowań klimatycznych oraz dużej gęstości zabudowy w miastach i wysokiego wskaźnika urbanizacji. Polska jest również europejskim liderem w ilości sprzedawanego ciepła dla odbiorców końcowych. Na temat transformacji ciepłownictwa w Polsce rozmawiano podczas debaty EURACTIV Hybrid Conference, która odbyła się w Brukseli, z udziałem m.in. przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

W panelu eksperckim zorganizowanym przez redakcję EURACTIV we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej poruszono wiele kluczowych dla sektora zagadnień. Słowo wstępne do dyskusji eksperckiej wygłosił Paweł Szczeszek – prezes zarządu TAURON Polska Energia i wiceprezes zarządu PTEZ.

Dyskutowano o tym, w jaki sposób pakiet „Fit for 55” odnosi się do ciepłownictwa oraz jakie będą przewidywane koszty transformacji sektora. Poruszono temat scenariuszy i rozwiązań technologicznych, które mogą zostać zastosowane w procesie dekarbonizacji.

W debacie udział wzięli:

  • Madis Laaniste – Policy Officer for Energy Efficiency, DG ENER, Komisja Europejska
  • Radan Kanev MEP – Substitute ENVI Committee, Parlament Europejski
  • Julien Joubert – Project Manager, Energy systems and planning, Energycities
  • Dorota Jeziorowska – Dyrektor, PTEZ

 
Z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, jednym z elementów skutecznej realizacji celów dekarbonizacyjnych w ramach pakietu Fit for 55, będzie implementacja zapisów najistotniejszych dyrektyw do prawa krajowego. W zgodnej opinii wszystkich uczestników debaty zorganizowanej przez EURACTIV wejście w życie przepisów zawartych w programie Fit for 55 musi uwzględniać specyfikę takiego kraju jak Polska, gdzie systemy ciepłownicze są jednymi z największych w UE.

– Aby zadbać o bezpieczeństwo energetycznego Polaków w obszarze ciepłownictwa systemowego, konieczne jest zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy publicznej, określonego w zmienionych w marcu 2023 r. na niekorzyść, przepisach unijnych, z poziomu 30-45% kosztów kwalifikowanych obecnie, do co najmniej 60%. – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektora PTEZ. – Bez tej zmiany polskich przedsiębiorstw energetycznych może nie być stać na utrzymanie takiego tempa transformacji, jakie wymaga od nas Unia Europejska w przepisach pakietu Fit for 55.

Z raportu zaprezentowanego przez PTEZ w maju 2023 r. wynika, że sprostanie wymaganiom unijnego pakietu Fit for 55 będzie wymagało, w przypadku Polski, w zależności od scenariusza poniesienia nakładów na poziomie:

  • od 94 mld zł do 178 mld zł – na infrastrukturę wytwórczą,
  • od 76 mld zł do 100 mld zł – na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną,
  • od 106 mld zł do 140 mld zł – na modernizację instalacji odbiorczych,
  • czyli łącznie – od 276 mld zł do 418 mld zł na dekarbonizację sektora ciepłownictwa systemowego.

 
Raport „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce” dostępny jest na stronie www.ptez.pl.