Raporty

Co Polacy wiedzą o cieple systemowym? Czy znają sposoby jego oszczędzania i stosują je w swoich domach? Sprawdziliśmy! W ramach kampanii edukacyjnej „Liczy się ciepło” zapytaliśmy konsumentów o ich codzienne
Analiza „Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55” została opracowana przez dedykowany Zespół ds. oceny skutków transformacji, w skład którego wchodzili eksperci reprezentujący poszczególnych Członków Wspierających