Władze

Krajowe Zgromadzenie Członków

Jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. W Krajowym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 -10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Zarząd PTEZ

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6-10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Prezes Zarządu

20240612 - Dariusz Marzec fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

Dariusz Marzec

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wiceprezesi Zarządu

20240611 - Andrzej Pacuk

Andrzej Pacuk

Enea Ciepło Sp. z o.o.

Marcin Staniszewski

Marcin Staniszewski

Tauron Ciepło sp. z o.o.

20240611 - Krzysztof Zamasz

Krzysztof Zamasz

Veolia Energia Polska SA

Członkowie Zarządu

user-2935527_1280

Arkadiusz Kosiel

Fortum Silesia SA

20240611 - Grzegorz Krystek v.2

Grzegorz Krystek

PGE Energia Ciepła SA

20240611 - Marcin Laskowski

Marcin Laskowski

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Prezes J. Maślany zakład 1

Jarosław Maślany

PGNiG Termika SA

komisja rewizyjna

Jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa

Piotr Górnik

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Izabela Ryba

Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Sebastian Wasilewski

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

sąd koleżeński

Jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa.

Stefan Doroszewski

PGNiG Termika SA

WojciechJabłoński

Wojciech Jabłoński

Enea Ciepło Sp. z o.o.

Jan Pic

Veolia Energia Poznań SA

Biuro PTEZ

Prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa

Dyrektor PTEZ

Dorota Jeziorowska

Pracownicy Biura

Elwira Teodorowicz

a

Anna Radziszewska