Przed nami dekada zmian w energetyce i ciepłownictwie

Przed sektorem elektroenergetycznym konieczność zrealizowania kosztownego programu inwestycyjnego, który pozwoli na osiągnięcie ambitnych celów klimatyczno-energetycznych. O tym, w jaki sposób przeprowadzić proces transformacji i dojść do neutralności klimatycznej rozmawiali eksperci podczas konferencji PRECOP28, która w dniach 5-6 października odbyła się w Katowicach.

Uczestnicy panelu pt. „Energia: popyt, podaż, emisje” debatowali między innymi o budowaniu nowych mocy w sektorze OZE, powszechniejszym wykorzystaniu technologii wodorowych czy energetyce rozproszonej oraz prosumenckiej. Eksperci próbowali nakreślić wizję przyszłości energetycznej Polski w kontekście nowych regulacji unijnych i konieczności ich implementacji do prawa krajowego. Nie zabrakło również odniesień do kwestii dekarbonizacji ciepłownictwa.

– Ponad 40 proc. Polaków korzysta z ciepła systemowego i jako branża musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców – wskazała Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Jednocześnie mamy na uwadze, że istotnym segmentem działalności elektrociepłowni jest również dostawa energii elektrycznej do KSE i stabilizacja pracy sieci. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie działalności sektora w planowaniu kierunków transformacji i troski o bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarki.

Sporo miejsca poświęcono również kwestii priorytetowych inwestycji dla przyspieszenia transformacji. W centrum zainteresowania sektora pozostaje bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarce, po odejściu od paliw kopalnych.

– Dziś mamy świadomość, że wykorzystanie paliwa węglowego w sektorze ciepłownictwa, biorąc pod uwagę uwarunkowania regulacyjne, będzie stopniowo malało. Jednak nie uciekniemy od utrzymania stabilnych źródeł w największych systemach ciepłowniczych – dodaje D. Jeziorowska. – Geotermia, kogeneracja, biomasa, wielkoskalowe pompy ciepła i power to heat – to technologie, z którymi wiążemy nadzieję w transformacji ciepłownictwa systemowego w dłuższej perspektywie.

Obecnie Polska stara się podejmować wysiłki na rzecz rozwoju technologii wodorowych. Już dziś jest trzecim w Europie i piątym na świecie producentem tzw. szarego wodoru. Jednak celem jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie wolumenu produkcji zielonego wodoru. Eksperci dostrzegają szansę jego wykorzystania nie tylko w transporcie czy przemyśle, ale również w kogeneracji.

– Wszystkie działania ze strony przedsiębiorstw ciepłowniczych ukierunkowane są obecnie na realizacji ambitnych celów w zakresie neutralności klimatycznej i osiągnięcia jej do 2050 r. Podkreślamy natomiast konieczność uwzględnienia w procesach planowania transformacji, aby każdy z systemów ciepłowniczych traktować indywidualnie, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, uzasadnienie ekonomiczne, kwestie techniczne, czy otoczenie regulacyjne – wskazuje D. Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

W panelu „Energia: popyt, podaż, emisje” sporo miejsca poświęcono kwestii utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego, przy rosnącej mocy z odnawialnych źródeł energii. Dziś to elektrociepłownie i elektrownie konwencjonalne w dużej mierze zapewniają bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców, ale zadaniem całego sektora jest szukanie rozwiązań pozwalających na zagospodarowanie w niedalekiej przyszłości nawet ok. 50 GW mocy wytwórczych w OZE, na przykład poprzez rozwój technologii magazynowania energii. Jednostki wykorzystujące węgiel, gaz czy już wkrótce atom pozostaną nadal ważne w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, a producenci energii z OZE mają tego świadomość, gdyż bazując na źródła pogodozależnych nie są w stanie zagwarantować nieprzerwanych dostaw do odbiorców.

W panelu pt. „Energia: popyt, podaż, emisje” udział wzięli:

  • Sebastian Jabłoński – prezes zarządu, Respect Energy Holding
  • Dorota Jeziorowska – dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  • Dariusz Kryczka – menadżer, Kancelaria EY Law, Zespół Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY, ekspert United Nations Global Compact ds. energii i klimatu
  • Robert Rudich – Energy Atachee, Ambasada USA
  • Kamil Sankowski – członek zarządu, Polenergia Fotowoltaika
  • Robert Zasina – dyrektor ds. zarządzania majątkiem, Tauron Polska Energia

 

Źródło zdjęć: PRECOP28 i PTEZ. Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora