Jak transformować ciepłownictwo lokalnie?

Na jakich paliwach i źródłach energii oprzeć zdekarbonizowane ciepłownictwo oraz jakie technologie zastosować w transformacji produkcji ciepła w Polsce? Na te tematy debatowali uczestnicy panelu dyskusyjnego w trakcie IV Kongresu GOZpodarka, podczas konferencji PRECOP28 w Katowicach.

Samorządowcy i przedstawiciele branży zastanawiali się nad tempem transformacji sektora ciepłowniczego w naszym kraju. Podsumowali możliwości technologiczne, które mogą zostać wdrożone w kolejnych etapach dekarbonizacji sektora. Przedstawiciele władz Lądka Zdroju, Zawiercia i aglomeracji śląsko-dąbrowskiej wskazywali na wyzwania, przed jakimi obecnie stają lokalne samorządy w kontekście zapewnienia dostaw ciepła do odbiorców. Podkreślali, że brane pod uwagę jest szersze wykorzystanie ciepło odpadowego, biomasy, pomp ciepła i rozwój źródeł rozproszonych.

– Z perspektywy transformacji ciepłownictwa systemowego bardzo ważną datą był 20 września, kiedy opublikowano finalny kształt dyrektywy o efektywności energetycznej. Jako PTEZ analizowaliśmy skutki pakietu Fit for 55 w trakcie prac i negocjacji. Poznaliśmy gamę technologii, które będą prawnie możliwe do wykorzystania w procesie transformacji – wskazała Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

Przedstawicielka PTEZ podkreśliła, że obecnie jednostki kogeneracji odpowiadają za ok. 15% mocy przyłączonej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Z punktu widzenia Towarzystwa podstawowym zadaniem na poziomie lokalnym jest takie dobieranie jednostek wytwórczych i wolumenów produkcji z poszczególnych źródeł, aby odpowiadały wielkości zapotrzebowania na ciepło.

– Kierunek elektryfikacji w ciepłownictwie będzie się na pewno zwiększać. Branża ciepłownicza dostrzega potencjał zagospodarowania nadwyżek energii elektrycznej z OZE. Warto podkreślić również kwestię efektywności energetycznej i jej poprawy w kontekście jej znaczenia dla procesu transformacji sektora – zaznacza D. Jeziorowska. – Dużą rolę odegra termomodernizacja i działania w tym obszarze istotnie wpłyną na zakres i wielkość inwestycji.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wskazali, że konieczne jest przyspieszenie w procesach inwestycyjnych na poziomie lokalnym. Ogromnym wyzwaniem dla włodarzy miast i gmin jest rozbudowa nowych sieci ciepłowniczych i energetycznych. Burmistrz Lądka Zdroju podkreślił, że pewną innowacją w jego miejscowości jest  wykorzystanie ciepła odpadowego z wód, wcześniej wykorzystywanych w zabiegach leczniczych. Również we Wrocławiu realizowany jest projekt, który pozwala wykorzystać ciepło odpadowe w tamtejszym systemie ciepłowniczym.

– Pompa ciepła o mocy 12,5 MW, którą obecnie realizujemy pozwoli na pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków we Wrocławiu. Zastosowanie tej technologii umożliwi zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w produkcji energii cieplnej – zaznacza Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska. – Dekarbonizacja ciepłownictwa musi przebiegać w porozumieniu z samorządowcami i odbiorcami końcowymi. Istotne jest, aby rozwiązania legislacyjne ułatwiały realizację istotnych projektów w zakresie dostaw ciepła. Nie bez znaczenia jest edukacja, budowanie świadomości wśród odbiorców, ile kosztuje ciepło i jakie znaczenie ma jego oszczędzanie.

W dyskusji udział wzięli:

  • Henryk Borczyk – wiceprzewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
  • Piotr Górnik – prezes zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp z o.o.
  • Dorota Jeziorowska – dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  • Roman Kaczmarczyk – burmistrz Lądka Zdrój
  • Łukasz Konarski – prezydent Zawiercia