Aktualności

Podczas Konferencji "Polityka klimatyczno-energetyczna UE do wspólnych celów – suwerennie i racjonalnie”, która odbyła się 14 listopada br. w Warszawie, Wiceminister Energii Michał Kurtyka powiedział, że kogeneracja jest naszą środkowoeuropejską,
Jakie są wyzwania stojące przed polską i niemiecką energetyką? Jaki jest aktualny stan polskiej energetyki w świetle danych statystycznych, a także jakie są korzyści rozwoju kogeneracji w kontekście czystego powietrza?

W jaki sposób można poprawić jakość powietrza w miastach? Co jest potrzebne, by w skupiskach miejskich rozwijały się sieci ciepłownicze i systemy grzewcze najbardziej przyjazne dla środowiska? Co zrobić, by ograniczyć zjawisko smogu?