Wojciech Dąbrowski nowym Prezesem Zarządu PTEZ

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła, 13 czerwca br. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Podczas XXVI Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ Wojciech Dąbrowski wskazał wyzwania i perspektywy stojące przed PTEZ.

Wojciech Dąbrowski nakreślił pięć kluczowych kierunków działań w ramach PTEZ, które jego zdaniem zdominują dyskurs wokół kogeneracji w najbliższym czasie. Są to: nowy system wsparcia kogeneracji, rynek mocy, regulacje unijne, taryfowanie i Polityka Energetyczna Państwa. Za priorytet działań PTEZ uznał współpracę z administracją rządową w prowadzeniu procesu legislacyjnego nad nowym systemem wsparcia kogeneracji oraz w negocjacjach z Komisją Europejską w procesie notyfikacji i finalnie wprowadzenie systemu w roku 2019.

Wojciech Dąbrowski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Prezesa PTEZ Mariana Babiucha.

Krajowe Zgromadzenie Członków wybrało także nowych Członków Zarządu:

  • Antoniego Józwowicza – Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  • Jarosława Głowackiego – Prezesa Zarządu PGNiG Termika S.A.
  • Adama Tywoniuka – Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia PGE Energia Ciepła S.A.

Wojciech Dąbrowski to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Pracował także w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła, spółki działającej w ramach Grupy Kapitałowej PGE

Mówiąc o ciepłownictwie trzeba pamiętać, że działamy na rynku regulowanym, na którym wiele mechanizmów jest kontrolowanych przez odpowiednie regulacje prawne – od dyrektyw unijnych, przez przepisy ustaw krajowych, aż po przypisane im rozporządzenia wykonawcze. Wypracowanie jasnych i korzystnych dla branży przepisów będzie przyświecało mi w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu PTEZ – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Działalność Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych skupia się przede wszystkim na promocji kogeneracji w Polsce. Celem prac PTEZ-u jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, przy  uwzględnieniu interesów lokalnych społeczności i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.