O kogeneracji na POWERPOL

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych patronem honorowym XVIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL!

W dniach 29-30 stycznia w Warszawie odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, a jednym z patronów honorowych zostało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. W tym roku tematem przewodnim kongresu były perspektywy rozwoju polskiej energetyki.

XVIII edycja POWERPOL została zainaugurowana przez Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii oraz Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska. Przedstawiciele rządu zapoznali uczestników z najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasz kraj w zakresie problematyki energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i surowcowej.

Podczas kongresu odbyło się siedem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian w polskim sektorze energetycznym i ciepłowniczym, reorganizacji polskiego rynku produkcji energii, inwestycji w ciepłownictwie, roli gazu w polityce energetycznej kraju, elektromobilności, a także OZE i dystrybucji oraz sprzedaży energii oraz gazu.

W trakcie dyskusji pojawił się także wątek rozwoju technologii kogeneracyjnej. Uczestniczący w niej specjaliści zgodzili się, że wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jednocześnie to obecnie najbardziej efektywna technologia. Z perspektywy wsparcia dla kogeneracji rozmawiano również o wpływie rynku mocy na sektor ciepłowniczy.

Rząd cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które wspomogą rozwój kogeneracji. Potwierdził to Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii.

– W tej chwili trwają prace w zakresie wsparcia dla kogeneracji. Oczywiście rozwiązania te będą musiały uwzględniać fakt, iż weszły już w życie przepisy dotyczące rynku mocy. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej, ale spodziewamy się, że będzie ona pozytywna. KE musi dookreślić kilka szczegółów, które nie są publicznie znane i na tej podstawie będzie można podjąć ustalenia, co będzie dalej. Najprawdopodobniej nowy system wsparcia będzie opierał się o system aukcyjny. Chcemy wykorzystywać potencjał kogeneracyjny. Nowy system będzie ukierunkowany na zarządzanie zmianą, czyli doprowadzenie do inwestycji tam, gdzie bez wsparcia nie są one możliwe – mówi Tomasz Dąbrowski.

Kwestią priorytetową jest, aby kogeneracja była dostępna nie tylko dla mieszkańców dużych miast, ale również tych średnich i małych.

– Chcemy, by kogeneracja zaczęła docierać również do miejscowości mniejszych. W tej chwili system kogeneracji funkcjonuje głównie w dużych miastach, a nam zależy, by opłaciło się budować małe elektrociepłownie, które wyeliminowałyby zanieczyszczenia w tych małych miastach zarówno powiatowych, jaki i gminnych. Ta mała kogeneracja ma również za zadanie poprawić jakość powietrza oraz wprowadzić mix energetyczny, jeśli chodzi o udział czystej energii w systemie energetycznym. Mam nadzieję, że te wspólne działania doprowadzą do tego, że Polska przestanie być na mapie Europy czarną plamą – podkreśla Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL pokazał, że debata nad rozwojem systemu kogeneracyjnego jest potrzebna i nie toczy się tylko na poziomie branżowym, ale również rządowym. Dzięki takim wydarzeniom branża ma realną szansę na zmianę i rozwój rynku energetyczno-ciepłowniczego, a wsparcie dla kogeneracji może w realny sposób zmienić komfort życia i doprowadzić do znaczącej poprawy jakości powietrza w polskich miastach.