W Rzeszowie rozmawiano o wyzwaniach stojących przed sektorem ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość sektora ciepłownictwa systemowego była jednym z tematów dyskusji podczas konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Wydarzenie organizowane Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się w dniach 11-12 września w Rzeszowie.

O wyzwaniach stojących przez branża ciepłowniczą, w kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego oraz konieczności transformacji sektora, debatowano w trakcie panelu pn. „Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego a bezpieczeństwo energetyczne Polski”. Opiekę merytoryczną nad dyskusją ekspertów sprawowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

– W kontekście dekarbonizacji i prognozowania w obszarze handlu emisjami towarzyszy nam niepewność, przez którą trudno wyjść z konkretnymi planami inwestycyjnymi i jest to wyzwanie dla przedsiębiorstw branżowych. My jako Instytut staramy się programować osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jednocześnie podkreślamy, że sektor ciepłowniczy to jednie ok. 2% emisji z rodzimej gospodarki. To nie jest kluczowy sektor, jeżeli chodzi o emisję. – wskazał dr hab. inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. – Obserwując zmiany cen, szacujemy, że koszt redukcji jednej tony CO2 może wynosić w perspektywie do 2050 roku nawet 1000 euro.

Uczestnicy debaty panelowej rozmawiali m.in. o kierunkach dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego, wynikających z rozstrzygnięć pakietu Fit for 55. Podjęto temat uwarunkowań determinujących proces transformacji systemów ciepłowniczych w Polsce, uwzględniających polską specyfikę wynikającą z uwarunkowań klimatycznych czy wysokiego wskaźnika urbanizacji.

– Musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w sektorze ciepłownictwa systemowego. Jednym z elementów tej troski jest poszukiwanie technologii pozwalającej nam wytwarzać ciepło nisko- i zeroemisyjnie – podkreślił Mariusz Michałek, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła. – W PGE Energia Ciepła część elektrociepłowni funkcjonuje już w oparciu o gaz ziemny. Planujemy inwestycje w wielkoskalowe pompy ciepła. Te działania mają na celu utrzymanie statusu efektywnych systemów ciepłowniczych. W Rzeszowie rozbudowujemy zakład termicznego przetwarzania odpadów. W tym obszarze współpracujemy z samorządami, aby z ciepła odpadowego mogli korzystać mieszkańcy.

W kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego nie zabrakło odniesień do kwestii bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców końcowych. Paneliści, reprezentujący czołowe przedsiębiorstwa branżowe omówili kluczowe kierunki dekarbonizacji, wynikające ze zmienianych dyrektyw EED, RED, ETS i EPBD i całokształtu polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

– Bardzo ważne, żeby ceny ciepła były akceptowalne społecznie. Od kilku lat podkreślamy, że kluczowe jest podejście ewolucyjne do dekarbonizacji i transformacji ciepłownictwa w Polsce – zaznaczył Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło. – Mamy świadomość, że pakiet Fit for 55, spowoduje w dłuższej perspektywie zazielenienie ciepłownictwa. W przypadku małych systemów ciepłowniczych jest łatwiej zrealizować inwestycje w tym obszarze. Natomiast w odniesieniu do dużych systemów – takich jak obszar konurbacji śląsko-dąbrowskiej – sprawa nie jest tak prosta i wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych w procesach modernizacji, aby osiągnąć zeroemisyjność.

Sporo miejsca poświęcono również omówieniu zagadnienia źródeł finansowania transformacji oraz cenom ciepła – tematom, które znajdują się w centrum zainteresowania debaty publicznej w naszym kraju.

Przed sektorem ciepłownictwa systemowego ogromny wysiłek inwestycyjny, aby móc przeprowadzić wymagający ogromnych nakładów proces dekarbonizacji. Trzeba również podkreślić, że wymogi pakietu Fit for 55 w odniesieniu do sektora ciepłownictwa systemowego będą znacznie bardziej odczuwalne przez Polskę niż przez inne kraje, ze względu na wielkość naszego zapotrzebowania na ciepło oraz jego specyfikę – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich. Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

W dyskusji udział wzięli:

  • Mariusz Michałek – Wiceprezes PGE Energia Ciepła
  • Marcin Staniszewski – Prezes TAURON Ciepło
  • dr Ewa Kossak – Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej, Departament Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • dr hab. inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
  • Dorota Jeziorowska – Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych PTEZ
  • Maciej Gracz – Doradca Zarządu, Faradise Energy Sp. z o.o.