Maciej Jankiewicz członkiem zarządu PTEZ. Za nami Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków Towarzystwa

W Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, podczas którego odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PTEZ. Do zarządu organizacji dołączył Maciej Jankiewicz – prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Spotkanie członków PTEZ stanowiło okazję do dyskusji na temat kluczowych wyzwań stojących przed sektorem ciepłownictwa systemowego w Polsce, w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, gospodarczej i regulacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Wskazano na konieczność dalszego konstruktywnego dialogu z przedstawicielami administracji rządowej, szczególnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PTEZ w dalszym ciągu będzie monitorować otoczenie regulacyjne w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, tworząc eksperckie opinie i propozycje ich implementacji do polskiego prawa. W tym obszarze Towarzystwo nadal zamierza blisko współpracować z przedstawicielami administracji publicznej.

Krajowego Zgromadzenie Członków PTEZ postanowiło również dokonać zmian w zarządzie organizacji. Nowym członkiem zarządu został Maciej Jankiewicz – prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Jednocześnie pracę w zarządzie Towarzystwa zakończyła Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału Wybrzeże w PGE Energia Ciepła.

Członkowie PTEZ podziękowali Elżbiecie Kowalewskiej „za wybitne zaangażowanie w rozwój PTEZ oraz działalność na rzecz promocji skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”. W laudacji wygłoszonej w trakcie spotkania członków PTEZ zwrócono uwagę na wkład Elżbiety Kowalewskiej w działania na rzecz transformacji ciepłownictwa w Polsce i „40 lat niezwykle intensywnej pracy zawodowej w sektorze energetycznym”. Przypomniano, że „do Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dołączyła 5 września 2006 roku”, jednocześnie zasiadając w zarządzie PTEZ „przez ostatnie 16 lat (…) wspierając rozwój organizacji”. Członkowie PTEZ w podziękowaniu złożonym na ręce Elżbiety Kowalewskiej wskazali, że „aktywnie działała na poziomie grup eksperckich, lobbując i promując technologię kogeneracji zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym (…) pracując w licznych komisjach sejmowych do spraw rynku energii elektrycznej, deregulacji rynków”.

Nowy członek zarządu Maciej Jankiewicz to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 r. ukończył studia Doctor of Business Administration. W latach 2016-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Od 2018 r. zasiadał w zarządzie ORLEN Asfalt. Od 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Od maja 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.