O założeniach rozwoju i unowocześnienia ciepłownictwa podczas XXII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE była organizatorem i gospodarzem panelu „Nowoczesne ciepłownictwo – ogromny potencjał, wielkie wyzwania” w ramach XXII Forum Ciepłowników Polskich, które odbyło się 11 września w Międzyzdrojach.

– Ciepłownictwo w Polsce musi podążać za zmianami w sektorze, dostosowywać się do wymogów regulacyjnych, tak krajowych, jak i europejskich, oraz do oczekiwań klientów. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, powołało zespół ds. rynku ciepła. Jego zadaniem jest wypracowanie najlepszych dla branży mechanizmów i rozwiązań, uwzględniających nową dynamikę prorynkową i zwiększających konkurencyjność sektora powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Podczas swojego wystąpienia w panelu Wojciech Dąbrowski, zaprezentował kierunki rozwoju sektora oraz nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie wynikające m.in. z polityki klimatycznej UE, nakazującej zmniejszenie udziału węgla i jego roli w branży ciepłowniczej.  Odniósł się również do wyzwań stojących przed ciepłownictwem, szczególnie w zakresie taryf. Zwrócił uwagę, że obecny mechanizm taryfowania nie pozwala firmom ciepłowniczym elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany

Podczas panelu poruszono również kluczowe i aktualne dla branży ciepłowniczej tematy dotyczące nowoczesnego rozwoju ciepłownictwa, przygotowania branży do COP24, zmiany w systemie handlu emisjami CO2 dla ciepłownictwa oraz realizacji polityki rozwoju ciepłownictwa przez samorządy oraz władzę centralną.

W toku panelowej dyskusji, strony zgodnie podkreślały również konieczność intensyfikacji prac nad systemem wsparcia dla kogeneracji, w związku z kończącym się w tym roku dotychczasowym mechanizmem wsparcia.

– Mechanizm ma zapewnić stabilność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zabezpieczyć kolejne inwestycje i modernizacje, wynikające z coraz ostrzejszych, unijnych wymagań środowiskowych oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Chcemy zapewnić dodatkowe źródła finansowania jednostek kogeneracyjnych ze środków publicznych i ich funduszy. Mamy satysfakcję, że te działania, bardzo dobrze wpisują się w rządowy program „Czyste powietrze” – skomentował Maciej Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że prace o wsparciu nad ustawą skończą się do końca bieżącego roku. Założenia do ustawy o wsparciu kogeneracji zaprezentował Tomasz Świetlicki, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

 

(na podstawie materiałów prasowych PGE EC)