Jak „zazielenić” polskie ciepłownictwo? Kolejna „Kawa z Kogeneracją” za nami

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, podczas którego rozmawiano m.in. o implementacji kluczowej dla branży Dyrektywy RED II i związanych z nią zadaniach stojących przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi.

Obecnie ponad 70% ciepłowni i elektrociepłowni funkcjonujących w naszym kraju zasilanych jest węglem kamiennym. Stąd tak ważne jest podjęcie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych, które pozwolą przyspieszyć proces transformacji – np. poprzez zwiększenie udziału OZE w produkcji energii w tym sektorze. To bezpośrednio przełoży się nie tylko na osiągnięcie celu OZE dla całej gospodarki, ale również celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Transformacja w kierunku „zielonego” ciepła musi w Polsce przyspieszyć – chociażby ze względu na wzrastające koszty (np. praw do emisji CO2), a także zmieniające się ramy prawne – takie jak te wynikające z zapisów Dyrektywy RED II.

 Dyrektywa RED II pozwoli zrealizować zakładane na poziomie unijnym cele klimatyczne. Jest jednym z szeregu aktów prawnych, który ma na celu troskę o klimat i docelowo osiągnięcie neutralności w tym obszarze. Na szczycie Rady Europejskiej na początku grudnia, przywódcy państw członkowskich zdecydowali o zwiększeniu poziomu redukcji emisji do 55% w najbliższej dekadzie. Dotychczasowy cel zakładał ograniczenie emisji o 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. To z pewnością przyspieszy proces transformacji sektora w najbliższych latach. – podkreśla Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami w Fortum, Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. Rynków Ciepła. – Art. 23 dyrektywy RED II nakłada obowiązek tzw. „zazielenienia” ciepła, czyli rozwój instalacji OZE w ciepłownictwie. W Fortum od wielu lat stawiamy na ten kierunek, o czym świadczą realizacje projektów: w Zabrzu, gdzie działa instalacja bazująca na wykorzystaniu węgla i RDF, czy w Częstochowie – gdzie funkcjonuje kocioł fluidalny współspalający biomasę. 

– Uważamy, że elektrociepłownie mają i będą mieć kluczową rolę w procesie „zazieleniania” ciepła. – podkreśla Jacek Ławrecki, Dyrektor ds. Komunikacji w Fortum, członek Zespołu PTEZ ds. Promocji Kogeneracji. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu nie jest niczym nowym, ale kluczem będzie wykorzystanie odpowiednich paliw. Dobór właściwego miksu paliwowego, np. z wykorzystaniem paliw pochodzących z odpadów, ułatwi elektrociepłowniom wpisanie się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a co za tym idzie pozwoli na realizację ambitnych celów unijnych.

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych >