Gaz fundamentem transformacji energetycznej

Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Gościem specjalnym spotkania był prezes PGNiG TERMIKA – Paweł Stańczyk.

PGNiG TERMIKA realizuje obecnie szereg proekologicznych inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji oraz poprawa efektywności energetycznej. Spółka aktywnie pracuje nad kolejnymi elementami transformacji majątku wytwórczego, stopniowo przekształcając źródła z tych opalanych węglem, na gazowe, biomasowe i wykorzystujące RDF. Zielony Ład, Dyrektywa RED II lub planowane pojawienie się rewizji Konkluzji BAT, stanowią wyznacznik do kreowania strategii inwestycyjnej w Zakładach PGNiG TERMIKA.

 Realizowane obecnie projekty bezpośrednio wpisują się w tendencje ogólnoeuropejskie, których celem jest osiągnięcie w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat neutralności klimatycznej Starego Kontynentu – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes PGNiG TERMIKA, członek zarządu PTEZ. – Patrząc na rynek kogeneracji, rozwój tego sektora zależy właśnie od otoczenia regulacyjnego, obecnie determinowanego prawodawstwem dotyczącym ekologii i ochrony środowiska. Nasza branża ma tego świadomość, stąd cały szereg inicjatyw inwestycyjnych podejmowanych przez naszą spółkę i naszych konkurentów. Proces transformacji przebiega etapowo, gdzie na wstępie chcemy znacząco zwiększyć wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego. Docelowo źródłem ciepła i energii będą odnawialne źródła energii. Jednak aby ten cel osiągnąć, musimy stać na straży rentowności procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Z dużych bloków, które PGNiG TERMIKA oddaje lub planuje oddać w najbliższej przyszłości do użytku, należy wymienić blok gazowo-parowy w Ec Żerań w Warszawie oraz planowany blok gazowo-parowy w Ec Siekierki. PGNiG TERMIKA buduje również w Przemyślu elektrociepłownię gazową.

– Kogeneracja jest jednym ze sposobów osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie jako spółka realizujemy projekty bezpośrednio wpisujące się w założenia polityki europejskiej. Pierwszym etapem jest przejścia ku wykorzystywaniu paliw gazowych  jak na przykład w instalacjach PGNiG TERMIKA w Warszawie. Kolejnym etapem jest zasilanie biometanem lub zielonym wodorem – zaznacza Paweł Stańczyk, prezes PGNiG TERMIKA. – Za chwilę Grupa PGNiG będzie komunikować aktualizację strategii, w której zawarte zostaną plany PGNiG TERMIKA, które są częściowo zmodyfikowane w stosunku do obecnej strategii, a dotyczą właśnie procesów transformacji ciepłownictwa w kierunku zeroemisyjności i neutralności klimatycznej. Jeśli chodzi o budowę bloku gazowo-parowego na Żeraniu, to aktualnie wykonawca poinformował o planowanym zakończeniu inwestycji we wrześniu 2021 r. Realizujemy również budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu. Inne istotne inwestycje – w fazie koncepcji lub planowania to m.in. w Elektrociepłowni Siekierki: instalacja wielopaliwowa oraz rozważana budowa bloku gazowo-parowego; zaś w Elektrociepłowni Pruszków planujemy instalację kogeneracyjną opartą o paliwo gazowe. Chcemy także w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA wybudować liczne małe instalacje kogeneracyjne oparte o silniki gazowe. Te inwestycje będą realizowane przez nasze Spółki zależne: PTEP oraz PTER.

Warto podkreślić, że obecnie większość przedsiębiorstw branżowych stawia w procesie transformacji energetycznej na gaz ziemny. W perspektywie roku 2030 r. błękitne paliwo będzie odgrywało bardzo ważną rolę w europejskiej i polskiej energetyce i ciepłownictwie. Stanowi ono bardzo dobrą alternatywę dla węgla kamiennego i węgla brunatnego. Również ze względu na podjęte w ostatnich latach inwestycje, które uniezależniły polskich odbiorców od dostaw gazu z kierunku wschodniego i zwiększyły możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia z innych państw i regionów.

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych: https://ptez.pl/kawa_z_kogeneracja