Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przygotowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w Polsce i wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce. Gorąco zachęcamy do lektury Raportu!

Pierwsza edycja „Raportu o kogeneracji w ciepłownictwie” kompleksowo opisuje bieżącą sytuację sektora, jego potencjał i najważniejsze wyzwania czekające branżę w najbliższych latach. Raport prezentuje złożoność procesu transformacji ciepłownictwa, będącego efektem zmian prawnych, reakcją na oczekiwania społeczne obejmujące m.in. troskę o środowisko i ochronę klimatu, ale również odpowiedzią na postęp technologiczny.