30 lat PTEZ

W Kazimierzu Dolnym, podczas II Kongresu Kogeneracji, uczczono jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Członkowie organizacji, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele administracji rządowej uczestniczyli w wydarzeniu podsumowującym trzy dekady działalności organizacji.

Obchody 30-lecia otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Podkreślił znaczenie organizacji w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej na przestrzeni ostatnich lat. Zwrócił również uwagę na istotną rolę Towarzystwa w działaniach na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla ciepłownictwa i energetyki oraz kształtowania przestrzeni dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji rządowej.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od 1991 roku odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu nowoczesnego systemu elektroenergetycznego w Polsce, a także w zakresie kształtowania ram funkcjonowania rynku ciepła – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ. – Stanowimy wsparcie merytoryczne i eksperckie dla decydentów, świata nauki i biznesu w procesie transformacji gospodarczej naszego kraju, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie kluczowych dla sektora obszarów. Działalność Towarzystwa, w tym: podejmowane inicjatywy i realizowane projekty, to dowód na to jak ważną rolę odgrywa nasza organizacja w kształtowaniu przyjaznego otoczenia regulacyjnego, tworzenia sprawiedliwych zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej i ciepła.

W uroczystości podsumowującej 30 lat funkcjonowania PTEZ udział wzięli m.in: minister Jacek Ozdoba – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, minister Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Towarzystwa, członkowie organizacji oraz menadżerowie czołowych przedsiębiorstw branżowych.

– Obecnie, za sprawą ogłoszenia przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55″, poziom wyzwań stojących przed sektorem został podniesiony do bezprecedensowego poziomu. Wierzę jednakże, że dotychczasowe doświadczenia, potencjał i kompetencje jakimi dysponuje Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, pozwolą wypracować rozwiązania pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystać szanse, jakie niesie transformacja energetyki, a wraz z nią systemów ciepłowniczych, których kluczowym elementem są jednostki wytwórcze. Stąd ze szczególną uwagą należy podejść do efektywnego zaplanowania inwestycji w najbliższym dziesięcioleciu, aby osiągnąć wymagane cele polityki klimatycznej i dokonać znaczącego przełomu technologicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom odbiorców – podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.

Transformacja energetyczna w Polsce stoi przed ogromnym wyzwaniem – to zmiany nie tylko na płaszczyźnie technologicznej, ale również w obszarze ekonomiki produkcji. Transformacja sektora ciepłownictwa jest szansą dla kogeneracji – technologii, która pozwala osiągać wysoką efektywność, przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła zapewniając stabilne źródło dla odbiorców. W procesie transformacji dużą rolę odgrywa bliska współpraca sektora ciepłownictwa systemowego, administracji rządowej i przedsiębiorstw technologicznych. To od skuteczności dialogu tych środowisk zależeć będzie tempo zmian i ich ostateczny efekt. Ciepłownictwo może stać się jednym z bardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Tutaj warto podkreślić wyjątkową rolę takich przedsięwzięć jak Kongres Kogeneracji organizowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które w tym roku obchodzi 30-lecie. Wielopodmiotowa wymiana doświadczeń i wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, może skutkować nowymi projektami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi w tym obszarze – zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreślił znaczenie kogeneracji w kontekście ochrony środowiska i jej rolę w transformacji energetycznej kraju. W ocenie regulatora trzy dekady działalności Towarzystwa, w tym promowanie produkcji energii i ciepła w skojarzeniu, wpisują się w wypełnianie strategicznych celów naszego kraju w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej.

– Rozwój kogeneracji w Polsce potrzebuje nie tylko efektywnego systemu wsparcia inwestycyjnego, ale też innowacyjnego podejścia. Wyzwaniom tym nie uda się sprostać bez ludzi, którzy tworzą sektor i dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego inicjatywy podejmowane przez PTEZ, stwarzające forum wymiany poglądów w gronie teoretyków i praktyków, są niezwykle potrzebne w czasie, kiedy zarówno energetyka jak i ciepłownictwo stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z transformacją podyktowaną polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi – powiedział prezes URE.

Podczas uroczystości zaprezentowano film podsumowujący 30 lat działalności Towarzystwa. W trakcie wydarzenia uhonorowano 17 zasłużonych przedstawicieli PTEZ, doceniając ich pracę na rzecz organizacji i dziękując za działalność na rzecz promocji kogeneracji w Polsce. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Marian Augustyn, Marian Babiuch, Stanisław Błach, Sławomir Burmann, Wojciech Dąbrowski, Jacek Dreżewski, Waldemar Dunajewski, Piotr Górnik, Włodzimierz Kędziora, Arkadiusz Kosiel, Elżbieta Kowalewska, Eugeniusz Kuglarz, Małgorzata Mika-Bryska, Ewa Pulkowska, Janusz Ryk, Marian Strumiłło, Arkadiusz Szymański

Nieodłącznym elementem Kongresu Kogeneracji jest przyznanie statuetki „Przyjaciela Kogeneracji”. Wyróżnienie ma stanowić uhonorowanie osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju. W 2019 r. tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” uhonorowano ministra Krzysztofa Tchórzewskiego za zaangażowanie na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W tym roku statuetka trafiła w ręce prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata z Katedry Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który od lat podejmuje wysiłki, aby kogeneracja i efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła mogły rozwijać się w Polsce. Laudację na część wyróżnionego wygłosił Sławomir Burmann – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, doradca prezesa zarządu, Veolia Energia Polska

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji. Celem Towarzystwa jest promocja wykorzystania i rozwój technologii kogeneracji, jako najbardziej wydajnego i bezpiecznego dla środowiska sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, mającego ogromny wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w miastach.