Piotr Górnik. Konkurencyjność usług cyfrowych na rynku ciepłownictwa

Piotr Górnik - Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska. Konkurencyjność usług cyfrowych na rynku ciepłownictwa. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/