Maciej Riemer. Cele miast wobec transformacji energetycznej

Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Cele miast wobec transformacji energetycznej

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl