Kogeneracja w ujęciu globalnym podczas X Konferencji Problemowej Energetykon 2017

Dążenie do uzyskania jak największej efektywności energetycznej, nawet w ujęciu globalnym – to jeden z głównych wniosków X Konferencji Problemowej Energia – Klimat – Gospodarka – Społeczeństwo Energetykon 2017 podczas której wiele czasu poświęcono kierunkom rozwoju technologii kogeneracyjnej, trigeneracyjnej i poligeneracyjnej.

– Coraz bardziej kładziemy nacisk na efektywność i w tej chwili świat idzie w kierunku budowania bardzo skomplikowanych technologii, gdzie tak naprawdę wszystkie te technologie: kogeneracja, trigeneracja, samochody elektryczne muszą być z sobą połączone i tworzyć jak najbardziej efektywny system – mówi profesor Wojciech Bujalski – Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Podczas panelu prowadzonego przez Mariana Babiucha – prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz profesora Wojciecha Bujalskiego, proszono zagadnienia mocy w systemach ciepłowniczych, wykorzystania ciepła sieciowego do chłodzenia budynków, a także wdrożenia adsorpcyjnej technologii chłodniczej dla potrzeb m.in. odsalania wody. Obecnie w naszym kraju dysponujemy 28 tysiącami megawatów zainstalowanej mocy, z tego tylko 8 tysięcy w kogeneracji.

– Przestrzeń dla kogeneracji jest olbrzymia. Uważam, że każda ciepłownia powinna pracować jako elektrociepłownia, bo to pozwala przede wszystkim poprawić sprawność, a poprawienie sprawności to cały szereg innych elementów, m. in. środowiskowych, które ulegają poprawie – mówił prof. Wojciech Nowak – dyrektor Centrum Energetyki AGH.

Dyskusje nad rozwojem i wsparcie technologii kogeneracyjnych są niezwykle istotne, zwłaszcza w czasie gdy doniesienia medialne stale bombardują komunikaty o przekroczonych normach jakości powietrza.

– Trzeba również odbierać układy kogeneracyjne w aspekcie wszechobecnego w naszym kraju smogu. Jako Centrum Energetyki AGH uważamy, że w pierwszej kolejności jest ciepło sieciowe – wszędzie tam gdzie możemy dostarczyć ciepło wysokosprawnej kogeneracji, należy go dostarczać. W drugiej kolejności powinny być stosowane układy gazowe, w trzeciej pozostają natomiast układy selektywnej elektryfikacji po odpowiedniej taryfie – dodał prof. Nowak.

Zwłaszcza, że dysponujemy w naszym kraju dużą ilością ciepłowni, które tak naprawdę odziedziczyliśmy po poprzedniej epoce. Kogeneracja to również technologia efektywna pod względem finansowym.

– Kogeneracja, która jest niezmiernie efektywną technologią w analizie z uwzględnieniem tzw. kosztów społecznych – w których kryją się m. in. koszty ochrony naszego zdrowia – jest technologią rentowną. To pokazuje, że jest margines finansowy, który pozwala na to, żeby te technologie były dotowane – podsumował prof. Bujalski.

Podczas konferencji specjaliści branży energetycznej mieli również możliwość dyskusji w wybranych laboratoriach Centrum Energetyki AGH. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki dla najlepszych energetyków. Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. Iwona Sierżęga – Prezes Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.