O kogeneracji w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE

Podczas Konferencji "Polityka klimatyczno-energetyczna UE do wspólnych celów – suwerennie i racjonalnie”, która odbyła się 14 listopada br. w Warszawie, Wiceminister Energii Michał Kurtyka powiedział, że kogeneracja jest naszą środkowoeuropejską, a zwłaszcza polską specyfiką, ponieważ po poprzedniej epoce odziedziczyliśmy wiele sieci ciepłowniczych i to jest naszym niewykorzystanym dotąd wystarczająco bogactwem.

– Korzystanie z tych sieci ciepłowniczych to możliwość wykorzystania istniejących ciepłowni, ich modernizacja oraz obniżanie niskiej emisji w polskich miastach – dodał Min. M.Kurtyka – To cały szereg korzyści w zakresie produkcji energii elektrycznej, gdyż z tej samej tony węgla, czy metra sześciennego gazu jesteśmy w stanie pozyskać dwie jednostki energii: cieplnej, ale również elektrycznej. Jest to pożądane, abyśmy unowocześniali nasze ciepłownictwo w kierunku kogeneracji.

Kogeneracja to jeden z najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia niskiej emisji, którą wytwarza indywidualne ogrzewanie. Jednocześnie jest to krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności sieci ciepłowniczych, co wydaje się jednym z priorytetów państwa.

– Kogeneracja to ważny element całej polityki europejskiej w zakresie zmian klimatycznych i ochrony powietrza – powiedział Janusz Ryk, Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Dlatego ważne jest, abyśmy dyskutowali we wszystkich gremiach, w tym tak ważnym jakim są przedstawiciel naszego rządu. Trzeba rozmawiać, przekonywać i pokazywać, że kogeneracja w wielu elementach jest rozwiązaniem efektywnym, wpływa na poprawę jakości powietrza ponadto również jest elementem bezpieczeństwa energetycznego.

W konferencji uczestniczyło ponad stu przedstawicieli Rządu, Sejmu i Senatu RP, placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów. Wszystkich uczestników spotkania łączy jeden cel: określić zagadnienia dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Kogeneracja jest ważnym elementem poszukiwania najlepszych, najbardziej rozsądnych i efektywnych rozwiązań w tym zakresie.