Raporty

Co Polacy wiedzą o cieple systemowym? Czy znają sposoby jego oszczędzania i stosują je w swoich domach? Sprawdziliśmy! W ramach kampanii edukacyjnej „Liczy się ciepło” zapytaliśmy konsumentów o ich codzienne
Analiza „Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55” została opracowana przez dedykowany Zespół ds. oceny skutków transformacji, w skład którego wchodzili eksperci reprezentujący poszczególnych Członków Wspierających
The purpose of the analysis is to identify the reasonable conditions for the transformation towards emission reductions. The identified conditions should be the basis for proper adaptation of the introduced
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przygotowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w Polsce i wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle