Władze

Krajowe Zgromadzenie Członków

Jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. W Krajowym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 -10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Zarząd PTEZ

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6-10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Prezes Zarządu

Wojciech Dąbrowski

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wiceprezesi Zarządu

Sławomir Burmann

Veolia Energia Polska SA

Paweł Jan Majewski

Enea SA

Paweł Szczeszek

Tauron Polska Energia SA

Członkowie Zarządu

Arkadiusz Kosiel

Fortum Silesia SA

Elżbieta Kowalewska

PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Jarosław Maślany

PGNiG Termika SA

Adam Tywoniuk

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

komisja rewizyjna

Jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa

Piotr Górnik

PGNiG Termika SA

Bogusław Rybacki

ENEA Elektrownia Połaniec SA

Sebastian Wasilewski

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

sąd koleżeński

Jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa.

Stefan Doroszewski

PGNiG Termika SA

Grzegorz Kotte

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Jan Pic

Veolia Energia Poznań SA

Biuro PTEZ

Prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa

Dyrektor PTEZ

Dorota Jeziorowska

Pracownicy Biura

Elwira Teodorowicz

Jagoda Ochlik