Życie w zdrowej atmosferze

W jaki sposób można poprawić jakość powietrza w miastach? Co jest potrzebne, by w skupiskach miejskich rozwijały się sieci ciepłownicze i systemy grzewcze najbardziej przyjazne dla środowiska? Co zrobić, by ograniczyć zjawisko smogu? O tych zagadnieniach będą dyskutowali uczestnicy spotkania branżowego zorganizowanego 9 sierpnia br. przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Środowiska. W tej debacie nie zabraknie głosu promującego kogenerację, najbardziej efektywną technologię wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jednocześnie. Udział w spotkaniu weźmie Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Marian Babiuch.

Debata jest kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przez Global Compact Poland w ramach Programu „Zrównoważone Miasto – Życie w Zdrowej Atmosferze”. Spotkanie jest także odpowiedzią na Rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 17 stycznia br. w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.

– Przede wszystkim chodzi o to, żeby rozbudowywać systemy ciepłownicze i podłączać do nich jak największą liczbę odbiorców, którzy dzisiaj posiadają indywidualne paleniska. Takich palenisk w Polsce jest ok. 5milionów i to jest główny problem zanieczyszczeń. Te 5 milionów jest odpowiedzialne za ponad 50% zanieczyszczeń, głównie tych rakotwórczych – mówi Marian Babiuch.

W spotkaniuswój udział zapowiedzieli między innymi: Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.