Znamy wyniki naboru na premię kogeneracyjną indywidualną

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wyniki ogłoszonego w grudniu 2020 r. naboru na premię kogeneracyjną indywidualną dla nowych jednostek kogeneracji powyżej 50 MW. Wsparcie w łącznej wysokości 936 mln zł trafi do PGE Energia Ciepła i jej spółki zależnej - Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA.

W naborze, zgodnie z rozporządzeniem przewidziano, że maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła uzyskać wsparcie wyniesie 72 TWh, zaś maksymalna wartość premii została ustalona na poziomie 8,6 mld zł. Warto podkreślić, że w efekcie grudniowego naboru złożono jedynie dwie ważne oferty. W ramach naboru na premię kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej. W komunikacie Urząd Regulacji Energetyki wskazał, że po rozstrzygnięciu naboru wykorzystano niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia.

– Wyniki naboru na premię kogeneracyjną indywidualną należy postrzegać pozytywnie – strumień wsparcia skierowany dla dwóch nowych inwestycji w niskoemisyjne źródła kogeneracyjne opalane paliwem gazowym jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska. Wpisuje się również w strategię Grupy Kapitałowej PGE, a tym samym przyczyni się do transformacji sektora w kierunku neutralności klimatycznej – ocenia Arkadiusz Szymańskiprzewodniczący zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia, p.o. Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła. Zwraca uwagę, że należy jeszcze dokonać szeregu zmian legislacyjnych w aktach prawnych regulujących ten nowy system wsparcia, zarówno pod kątem uproszczenia systemu, usunięcia nadmiernych barier regulacyjnych jak i również uelastyczniających ten system i dostosowujący go do aktualnych uwarunkowań rynkowych i założeń ekonomicznych. – Stąd cieszy inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przystąpiły do prac legislacyjnych zmierzających do zmian w przepisach – dodaje dyrektor Szymański.

Zgodnie z zapowiedziami, celem planowanej nowelizacji ma być stworzenie instrumentów, które pozwolą przyspieszyć realizację inwestycji obejmujących rozwój jednostek wytwórczych wysokosprawnej kogeneracji. Nie brakuje głosów, które wskazują na potrzebę zwiększenia dynamiki przyrostu mocy jednostek na znacząco wyższym poziomie niż obecnie. Ma to związek z obserwowanym przyspieszeniem w działaniach na rzecz neutralności klimatycznej i realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Stąd konieczne jest zwiększenie tempa procesów zastępowania jednostek węglowych i wspierania rozwiązań mających wpływ na zmianę miksu paliwowego w branży ciepłowniczej.

Źródło informacji: Urząd Regulacji Energetyki; https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9344,Prezes-URE-rozstrzygnal-nabor-na-premie-kogeneracyjna-indywidualna.html