Zbigniew Kozłowski. Wpływ regulacji prawnych na proces inwestycyjny w energetyce

Zbigniew Kozłowski - Partner w DWF Polska. Wpływ regulacji prawnych na proces inwestycyjny w energetyce. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/