Zbigniew Kozłowski. Co zrobić, aby kogeneracja odgrywała istotną rolę na rynku energii w 2050 roku?

Zbigniew Kozłowski - Partner w DWF Polska. Co zrobić, aby kogeneracja odgrywała istotną rolę na rynku energii w 2050 roku?

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl