Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą wprowadzającą mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła dla odbiorców końcowych. Komentarz PTEZ

Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą wprowadzającą mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła dla odbiorców końcowych. Komentarz PTEZ

8 lutego zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, której wprowadzenie spowoduje, że od 1 marca 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła dla odbiorców końcowych nie będzie mogła wzrosnąć powyżej 40% względem cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022 r., obliczonych indywidualnie dla każdej grupy taryfowej w ramach systemu ciepłowniczego przez Prezesa URE. Różnica pomiędzy tą ceną dostawy ciepła a ceną ciepła wynikającą z taryfy zostanie pokryta z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowelizacja ustawy jednocześnie modyfikuje w tym zakresie mechanizm rekompensat za ciepło, który funkcjonował od 1 października 2022 r.

Uchwalenie ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła jest bardzo dobrą informacją dla odbiorców końcowych w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego, spowodowanej aktualną sytuacją geopolityczną, która wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nie tylko energii elektrycznej, ale i ciepła – komentuje Dorota Jeziorowska, Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Istotne są również zaprojektowane zmiany w samym mechanizmie i jego rozliczeniu, które ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym realizację procesów związanych z rozliczaniem tzw. wyrównań. Bardzo cieszymy się także z wprowadzonej zmiany wydłużającej możliwość stosowania art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców – dodaje. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.