Za nami webinarium „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?”

We wtorek, 10 stycznia w siedzibie PGE Energia Ciepła w Warszawie odbyło się webinarium na temat "Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?". Podczas spotkania online rozmawiano na temat oszczędzania zużycia ciepła i źródeł finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej "Liczy się ciepło".

W spotkaniu wzięli udział eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, spółki PGE Energia Ciepła S.A., przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska:
•    Dorota Jeziorowska, Dyrektor PTEZ
•    Paweł Kaliński, Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła S.A., Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. rynków ciepła
•    Ewa Kossak, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Ciepłownictwa z Ministerstwie Klimatu i Środowiska
•    Andrzej Wiktorowicz, Doradca Energetyczny NFOŚiGW
•    Magdalena Filip, Doradca Energetyczny NFOŚiGW
•    Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Programów Pomocowych i Projektów Europejskich w Departamencie Produktów Kredytowych i Programów Publicznych z Banku Ochrony Środowiska
•    Piotr Dul, Inżynier Ekolog w Departamencie Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii z Banku Ochrony Środowiska

Poruszono kwestię tego, w jaki sposób skutecznie oszczędzać ciepło w gospodarstwie domowym, budynku wielorodzinnym, instytucji publicznej. Omówiono przykłady dobrych praktyk, dotyczących tego, w jaki sposób podnieść efektywność energetyczną budynku, jak przeprowadzić termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w zarządzanej nieruchomości, czy przedsiębiorstwie. Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazali informacje jak pozyskać środki na audyt energetyczny i inne dokumenty potrzebne do zrealizowania inwestycji, wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

– Warto debatować o tym, że są sposoby na kompleksowe oszczędzanie ciepła i obniżanie kosztów jego zakupu. Podstawą są zmiany w codziennych nawykach mieszkańców oraz inwestycje w efektywność energetyczną, termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła – mówi Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Mamy nadzieję, że nasze webinarium zainspiruje właścicieli i zarządców nieruchomości do inwestycji, które pozwolą na obniżanie zużycia ciepła i realne oszczędności finansowe.

Webinarium skierowane było do właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie śledziło kilkuset uczestników, wśród których nie zabrakło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za zarządzanie obiektami publicznymi. W trakcie dyskusji eksperci przedstawili porady, w jaki sposób redukować koszty utrzymania budynków, ale również finansowania koniecznych projektów inwestycyjnych, jak wymiana źródeł ciepła czy termomodernizacja nieruchomości.

– Bank Ochrony Środowiska oferuje wiele rozwiązań przygotowanych właśnie pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo bank posiada kadrę techniczną – zespół Inżynierów Ekologów pomagającą inwestorom strukturyzować transakcje. Klient otrzymuje zatem pełne wsparcie, od identyfikacji potrzeb, po dobór właściwych produktów i źródeł finansowania – zaznaczyła Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Programów Pomocowych i Projektów Europejskich w Departamencie Produktów Kredytowych i Programów Publicznych z Banku Ochrony Środowiska. – Zachętą do skorzystania np. z programu Czyste Powietrze jest możliwość otrzymania dofinansowania, którego wysokość jest uzależnionego od zasobów finansowych zainteresowanych. Mniej zamożni właściciele czy współwłaściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w tych domach mogą otrzymać wyższe wsparcie. Od 3 stycznia uruchomiona została nowa edycja Programu Czyste Powietrze, w ramach której podwyższono progi dochodowe kwalifikujące Beneficjentów do wsparcia na określonym poziomie, rozszerzając tym samym grupę odbiorców i zwiększając wysokość dostępnego dofinansowania. W ostatnim czasie znowelizowana została również ustawa o Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzone zmiany przynoszą szereg korzyści dla inwestorów z sektora mieszkaniowego tj. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Temat kształtowania otoczenia prawnego dotyczącego efektywności energetycznej podjęła przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zwróciła uwagę na szeroką dostępność licznych programów pozwalających na sfinansowanie wymiany źródeł ciepła czy podłączenia do sieci ciepłowniczych.

– Na forum Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat ostatecznego kształtu dokumentów unijnych dotyczących efektywności energetycznej, które przewidują m.in. nowe wyższe cele w tym zakresie. W tym kontekście kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie bardzo często podnoszona Należy pamiętać, że efektywność energetyczna zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa i energię i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Pozwala nam ograniczyć zależność energetyczną – podkreśliła Ewa Kossak, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Ciepłownictwa z Ministerstwie Klimatu i Środowiska. – Rozwój efektywności energetycznej rozpoczął się w latach 70. w trakcie kryzysu naftowego. Dziś również zmagamy się z kryzysem energetycznym, a efektywność może zapewnić nam dostęp do energii (elektrycznej i cieplnej) dzięki jej oszczędzaniu.

W trakcie webinarium głos zabrali także Doradcy Energetyczni NFOŚIGW, którzy na co dzień edukują na temat efektywności energetycznej, a przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska zaprezentowali kluczowe produkty, umożliwiające finansowanie projektów pozwalających na znaczące oszczędności ciepła.

– Projekt Doradztwa Energetycznego tworzy zespół pasjonatów, którzy pracują w projekcie w szesnastu województwach. Działamy na terenie całej Polski i świadczymy nasze usługi całkowicie bezpłatnie każdemu, kto chce uzyskać informacje ta temat efektywności energetycznej – podkreśliła Magdalena Filip, Doradca Energetyczny NFOŚiGW. – Naszymi odbiorcami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości czy jednostki samorządu terytorialne. Pomagamy w każdym etapie inwestycji, od przygotowań, przez uzyskanie dofinansowania, po prace budowlane i rozliczenie przedsięwzięcia.

Podczas spotkania przedstawiono szereg porad, których wprowadzenie w codziennym użytkowaniu nieruchomości może ułatwić skuteczne oszczędzanie ciepła.

– Warto podkreślić, że jako PGE Energia Ciepła – największy w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, realizujemy wiele inicjatyw zachęcających do efektywności energetycznej i promujemy oszczędzanie ciepła – podkreślił Paweł Kaliński, Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła S.A., Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. rynków ciepła. – Stąd też szeroki program realizowanych przez nas inwestycji i stałe zachęty do przyłączenia do sieci ciepłowniczych, realizowane w największych polskich miastach.

Webinarium zainicjowało serię spotkań na temat instytucjonalnych aspektów oszczędności ciepła w całym kraju. Pierwsze, lokalne spotkanie bezpośrednie odbędzie się w Białymstoku (12 stycznia), a następnie w Krakowie (18 stycznia), we Wrocławiu (24 stycznia) i w Katowicach (31 stycznia). Udział w wydarzeniach można zgłosić przez stronę:https://liczysiecieplo.pl/spotkania-lokalne.

Spotkanie dotyczące oszczędzania ciepła i tematy efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z PGE Energia Ciepła, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska.