Wystartował projekt Kawa z Kogeneracją

Za nami pierwsze spotkanie nowego cyklu Kawa z Kogeneracją. Inicjatywa PTEZ skierowana jest do przedstawicieli świata mediów. W ramach projektu organizowane będą tematyczne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dąbrowski – Prezesa PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Adam Tywoniuk – członek zarządu PTEZ i Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Celem KzK jest stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Towarzystwa nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Wśród tematów, jakie zostały poruszone w trakcie inauguracyjnej Kawy z Kogeneracją pojawiały się takie kwestie jak: miejsce kogeneracji w strategii Europejskiego Zielonego Ładu; roli tej technologii w trosce o czyste powietrze w miastach.

– Transformacja w ciepłownictwie będzie polegała przede wszystkim na zastępowaniu paliwa węglowego gazem. Komisja Europejska mówi dziś o paliwie gazowym jako przejściowym – podkreślił W. Dąbrowski, Prezes PTEZ i Polskiej Grupy Energetycznej. – Obserwujemy we wszystkich firmach ciepłowniczych należących do PTEZ intensywne przygotowania do zastąpienia źródeł węglowych gazowymi.

W związku z zagrożeniem epidemicznym pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji. Eksperci i dziennikarze spotkali się przy tytułowej filiżance kawy, by rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Jedną z ważnych kwestii poruszonych w trakcie rozmowy był temat inwestycji samorządów w obszarze ciepłownictwa.

– Przedsiębiorstwa komunalne ciepłownicze podjęły szereg działań modernizacyjnych. Z uwagą przyglądamy się tym aktywnościom, również ze względu na fakt, że jest coraz mniej czasu – zaznaczył W. Dąbrowski. – Sensownym byłoby przechodzenie na gaz, biorąc pod uwagę koszty emisji CO2. Jeżeli nie będzie szybkiej decyzji w samorządach, żeby przechodziły na gaz, to w niedalekiej przyszłości mogą one mieć poważne problemy m.in. tracić klientów. Będzie to działało na niekorzyść nas wszystkich i niosło ryzyko pogorszenia stanu powietrza w naszym kraju.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych poszukuje nowych form wymiany wiedzy eksperckiej i doświadczeń przedstawicieli branży z otoczeniem. W ramach Towarzystwa działają zespoły robocze, które aktywnie włączają się w debatę na temat sektora ciepłowniczego i elektroenergetyki. Spotkania, w ramach cyklu Kawa z Kogeneracją, będą okazją do podzielenia się fachową wiedzą na temat branży, jej aktualnej sytuacji i kluczowych wyzwań stojących przed firmami tego sektora gospodarki.

Więcej o inicjatywie na stronie Kawy z Kogeneracją