Wrocław inwestuje w poprawę jakości powietrza

Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym uwaga opinii publicznej koncentruje się na jakości powietrza w polskich miastach. Jednym z elementów, który przyczynia się do poprawy w tym zakresie jest wymiana źródeł ciepła realizowana w obszarach zurbanizowanych. O aktywnych działaniach na rzecz czystego powietrza we Wrocławiu rozmawiamy z p. Katarzyną Szymczak-Pomianowską - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia.

Pani Dyrektor jakie obecnie projekty realizowane są we Wrocławiu i służą poprawie jakości powietrza w stolicy Dolnego Śląska? Jak ocenia Pani skuteczność tych inicjatyw?

Katarzyna Szymczak-Pomianowska: We Wrocławiu duża część sukcesu naszych działań opiera się na współpracy i koordynacji, m.in. z dostawcami ciepła. Przystępując do realizacji programu „Wrocław bez smogu” pod koniec 2019 r. dokonaliśmy diagnozy skali przedsięwzięcia. We współpracy z Politechniką Wrocławską oszacowaliśmy liczbę lokali opalanych paliwami stałymi. Okazało się, że mamy ich ponad 20 tysięcy, z czego dwie trzecie, są to lokale gminne, zarówno ulokowane w budynkach 100-procentowo gminnych, jak i wspólnotowych. Pozostałe, to własność prywatna w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa dolnośląskiego, do lipca 2024 r. z mapy Wrocławia muszą zniknąć piece pozaklasowe, piece klasy pierwszej i drugiej. Natomiast do lipca 2028 r. – te nowsze piece na paliwo stałe, czyli klasy trzeciej, czwartej i piątej.

Jak ocenia Pani zainteresowanie ze strony mieszkańców i w jaki sposób udaje się władzom samorządowym docierać do obywateli z informacją na temat konieczności np. wymiany źródeł ciepła?

Katarzyna Szymczak-Pomianowska: Realizujemy dużą miejską kampanię „Zmień piec”, w którą zaangażowaliśmy między innymi partnerów społecznych. Informacje o możliwości dopłat i wszelkich mechanizmach związanych z wymianą pieca są dostępne praktycznie wszędzie: w pojazdach komunikacji publicznej, w mediach społecznościowych, na dedykowanej stronie internetowej www.zmienpiec.pl, w biuletynie miejskim. Ogromną pracę wykonują nasi doradcy energetyczni, którzy informują o wszystkich programach. Zachęcamy, aby wymieniać ogrzewanie w tzw. systemie „pod klucz”. Szkolimy instalatorów po to, aby na podstawie pełnomocnictwa, którego udziela mieszkaniec, realizowali kompleksową usługę począwszy od uzyskania wszystkich uzgodnień po realizację wymiany ogrzewania i rozliczenie dotacji w programie „Kawka+”. Mając na uwadze, że w międzyczasie dotknęła nas pandemia, wizje lokalne, które wcześniej były odbywane u mieszkańców osobiście przeprowadzane są obecnie za pomocą WhatsApp’a i kamer internetowych.

We Wrocławiu wspieramy również mieszkańców w zakresie łączenia programów „Kawka+” i „Czyste Powietrze”. Na stronie internetowej dostępny jest kalkulator dopłat, za pomocą którego można sprawdzić, w jaki sposób połączyć te dwa programy, aby skorzystać z większego dofinansowania.

Czym Wrocław mógłby podzielić się z innymi miastami w kontekście dobrych praktyk, jeżeli chodzi o działania na rzecz czystego powietrza, właśnie w obszarze produkcji ciepła i ogrzewania nieruchomości?

Katarzyna Szymczak-Pomianowska: Staramy się stale edukować mieszkańców i nawigować przez cały proces uzyskania dotacji. Na naszych stronach internetowych dostępny jest kalkulator, informujący jak połączyć dwa programy dotacyjne i skutecznie sfinansować wymianę źródła ciepła. Mamy świadomość, że ci bardziej zaradni i zasobniejsi mieszkańcy już sobie z tym poradzili. W tej chwili stoimy przed zadaniem wsparcia osób o skromniejszych dochodach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zjawiska ubóstwa energetycznego.

Naszymi doświadczeniami dzielimy się z gminami ościennymi. Mamy świadomość tego, że nie każda gmina może pozwolić sobie na tak rozbudowany program antysmogowy, jakim dysponuje Wrocław – w momencie jego ogłaszania zarezerwowaliśmy na wymianę kopciuchów 330 mln zł, już teraz wiemy, że będzie to co najmniej 30-40 mln więcej, jednak biorąc pod uwagę, że we Wrocławiu 20-25% stanowi emisja napływowa, zależy nam na dobrej współpracy z sąsiadami. W działaniach edukacyjnych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej wspiera nas Dolnośląski Alarm Smogowy.

Dziękujemy za rozmowę!

*** *** ***

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.