Wojciech Dąbrowski został wybrany Prezesem PTEZ na kolejną kadencję

W Kazimierzu Dolnym odbyło się XXX Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ. W trakcie wydarzenia odbyły się wybory Zarządu Towarzystwa. Prezesem PTEZ na kolejną kadencję został Wojciech Dąbrowski.

W trakcie Krajowego Zgromadzenia wybrano również Członków Zarządu PTEZ, w skład którego weszli:

  • Sławomir Burmann (Veolia Energia Polska)
  • Arkadiusz Kosiel (Fortum)
  • Elżbieta Kowalewska (PGE Energia Ciepła)
  • Paweł Jan Majewski (Enea)
  • Jarosław Maślany (PGNiG TERMIKA)
  • Paweł Szczeszek (Tauron Polska Energia)
  • Adam Tywoniuk (PGE Polska Grupa Energetyczna)

Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności Towarzystwa i opracowania planów aktywności w nadchodzącym roku. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności PTEZ w 2021 r.

Miniony rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń zarówno dla PTEZ, jak i całego sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej. We wrześniu 2021 r. odbył się II Kongres Kogeneracji,  na którym dyskutowano na temat transformacji energetycznej i perspektywach rozwoju kogeneracji w naszym kraju. Rok 2021 r. to również 30-lecie działalności PTEZ, które podsumowano podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od 1991 roku ma ogromny wkład w transformację systemu elektroenergetycznego i ciepłownictwa w Polsce. Dzięki inicjatywom podejmowanym przez ekspertów PTEZ funkcjonowanie rynku ciepła w Polsce może odpowiadać na wyzwania transformacji energetycznej i sytuacji gospodarczej oraz politycznej – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Od ponad 30 lat Towarzystwo służy doradztwem i wiedzą ekspercką zarówno decydentom, jak i przedstawicielom świata nauki i biznesu. Tym samym realnie wpływa na całokształt procesu transformacji gospodarczej naszego kraju. PTEZ to platforma do wymiany doświadczeń i poglądów, miejsce gdzie możemy konfrontować różne punkty widzenia i szukać najlepszych rozwiązań dla rozwoju kogeneracji w Polsce.

Obecnie uwaga ekspertów Towarzystwa koncentruje się przede wszystkim na regulacjach ujętych w unijnym pakiecie Fit for 55. PTEZ aktywnie działa w procesie konsultacji ostatecznego kształtu dyrektyw proponowanych przez unijnych decydentów, zwracając uwagę na zagrożenia i wyzwania, przed jakimi staje rodzima branża ciepłownicza, w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat kierunków działalności Towarzystwa w nadchodzących miesiącach. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszej bliskiej współpracy z administracją rządową, szczególnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale także z Urzędem Regulacji Energetyki czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PTEZ będzie nadal prowadzić dialog z administracją rządową przy wprowadzaniu usprawnień i zmian w obecnym systemie wsparcia kogeneracji. Jednym z kluczowych obszarów aktywności Towarzystwa pozostaje opiniowanie inicjatyw regulacyjnych i prawnych w zakresie rynku energii elektrycznej, rynku mocy, OZE i tych, dotyczących pakietu Fit for 55.

Jedną z inicjatyw tworzenia przestrzeni wymiany opinii na temat kierunków rozwoju branży jest organizowany cyklicznie Kongres Kogeneracji, w którym biorą udział przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej, naukowcy i eksperci branżowi.