Wojciech Dąbrowski. Przyszłość wodoru w polskiej energetyce i ciepłownictwie

Wojciech Dąbrowski - Prezes PTEZ, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Przyszłość wodoru w polskiej energetyce i ciepłownictwie. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/