Wojciech Dąbrowski Prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Nowym prezesem Polskiej Grupy Energetycznej został Wojciech Dąbrowski, który wcześniej kierował spółką PGE Energia Ciepła. Od dwóch kadencji W. Dąbrowski pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Wojciech Dąbrowski to ekspert w obszarze zarządzania, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Dotychczas pracował m.in. w administracji samorządowej, rządowej, ale również jako doradca inwestycyjny i prawny.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., następnie od stycznia 2016 roku funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE.

– Gratulujemy Prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu nominacji na szefa Polskiej Grupy Energetycznej To bardzo dobry sygnał dla całej branży, w szczególności dla sektora ciepłowniczego – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, dyrektor PTEZ – Życzymy powodzenia w działaniach na rzecz rozwoju polskiej energetyki i ciepłownictwa oraz sukcesów w kierowaniu czołowym polskim koncernem energetycznym.

W ostatniej rozmowie opublikowanej na stronie www.ptez.pl prezes Dąbrowski podkreślił, że „sytuacja na rynku ciepłowniczym jest bardzo dynamiczna. Aktywnie włączamy się w wyznaczenie kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa. Jesteśmy w okresie głębokiej transformacji. Kierunki dla ciepłownictwa są jasne, czyli zmiana miksu paliwowego. Węgiel nie będzie naszym podstawowym paliwem. W najbliższych latach, w trakcie okresu przejściowego, będziemy korzystali z paliwa gazowego. Jest to związane ze zmianami legislacyjnymi i oczekiwaniami rynkowymi oraz społecznymi, które wyraźnie formułowane były w 2019 r. w ogólnokrajowej i globalnej debacie publicznej (…)”.