Wizyta studyjna dla przedstawicieli świata mediów w EC Siekierki

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wspólnie z PGNiG Termika zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli świata mediów w Elektrociepłowni Siekierki. Podczas wizyty zaprezentowano dziennikarzom informacje na temat inwestycji kogeneracyjnych w naszym kraju oraz modernizacjach realizowanych w EC Siekierki i EC Żerań.

Spotkanie było okazją do odwiedzenia elektrociepłowni i poszerzenia wiedzy na temat wdrażanych projektów, zwiększających efektywność energetyczną, chroniących środowisko i poprawiających jakość powietrza w Warszawie i okolicach. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes PGNiG Termika – Jarosław Głowacki i Prezes PTEZ – Wojciech Dąbrowski, a także eksperci działający w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych.

Z energią kojarzymy ciepło

Wizyta w Elektrociepłowni Siekierki była również okazją zaprezentowania działalności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), które jest wiodącą organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło i energię elektryczną w kogeneracji oraz zrzeszającą ludzi z wolą działania na rzecz rozwoju polskiego elektrociepłownictwa. Towarzystwo od prawie 30 lat promuje technologię kogeneracyjną, jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Podejmuje działania, aby – tam gdzie jest to uzasadnione – istniejące ciepłownie i kotłownie zamienić na jednostki kogeneracyjne.

PTEZ jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa. Towarzystwo działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Buduje przyjazne otoczenie dla rozwoju i funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa. Promuje proefektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Nasza energia rozwija miasta

Jednym z aktywnych członków Towarzystwa jest PGNiG Termika. Dlatego pierwsza z cyklu wizyt studyjna odbyła się w Warszawie – w Elektrociepłowni Siekierki na stołecznym Mokotowie. Spółka jest obecnie na etapie realizacji szeregu proekologicznych inwestycji mających na celu obniżenie szkodliwych emisji oraz poprawę efektywności energetycznej.

PGNiG Termika z sukcesem wykorzystuje kogenerację w produkcji energii i ciepła, co pozwala na osiągnięcie najwyższej sprawności przetwarzania energii zawartej w paliwie, dzięki czemu zmniejsza się ilość emisji i szkodliwych substancji na wyprodukowaną jednostkę mocy. W powyższą ideę wpisuje się również budowa bloku gazowo-parowego na warszawskim Żeraniu. Ta sztandarowa inwestycja, jedna z najnowocześniejszych w Polsce oznacza czyste powietrze dla Warszawy i regionu. Blok będzie produkować 1,9 TWh ciepła oraz 3 TWh energii elektrycznej. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 1,2 mln (jeden milion 200 tysięcy) gospodarstw domowych. Zakończenie tej ważnej inwestycji planowane jest w IV kwartale 2020 roku. Nowy blok gazowo-parowy wraz z kotłownią gazową zastąpi 9 kotłów węglowych w EC Żerań.

Kolejną ważną inwestycją realizowaną obecnie na terenie EC Żerań to gazowa kotłownia, na którą składają się kotły wodne o mocy cieplnej 130 MWt każdy (łącznie 390 MWt). Kotłownia zastępuje wycofane z eksploatacji kotły wodne węglowe przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz spełniając aktualne i przyszłe normy środowiskowe.

PGNiG Termika dzięki proekologicznym inwestycjom, co roku odnotowuje zmniejszenie wpływu elektrociepłowni na jakość powietrza w aglomeracji warszawskiej. W Elektrociepłowni Siekierki zainstalowano akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3  wody sieciowej – pierwszy tak duży obiekt w Polsce. Jedna z jednostek wytwórczych w EC Siekierki – kocioł parowy K1 w 100% opalany jest biomasą. Dzięki realizowanym przez PGNiG Termika inwestycjom, od kilku lat stale spada emisja pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu. W ramach programów inwestycyjnych zrealizowano m.in. modernizacje elektrofiltrów, zainstalowano filtry workowe, zbudowano instalację mokrego odsiarczania spalin (MIOS), półsuchego odsiarczania spalin i katalitycznego odazotowania spalin (SCR).