We Wrocławiu podpowiadano jak oszczędzać na ogrzewaniu mieszkań

We wtorek, 24 stycznia, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie pt. "Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?". W trakcie wydarzenia rozmawiano na temat sposobów na zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach, jak również finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Liczy się ciepło" zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

W wydarzeniu udział wzięli eksperci PTEZ, spółek działających na terenie Wrocławia – Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Fortum Power and Heat Polska, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska. Specjaliści na co dzień zajmujący się zagadnieniami ogrzewania mieszkań i transformacji energetycznej podpowiadali, w jaki sposób można ograniczyć zużycie ciepła. Przedstawiono szereg rozwiązań, które mogą ułatwić finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków, a tym samym zachęcić zarządców i właścicieli nieruchomości do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Wrocławskie spotkanie skierowane było do właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu gościli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego, odpowiadający za zarządzanie obiektami publicznymi. Eksperci sporo miejsca poświęcili kwestiom obniżania kosztów utrzymania budynków, a także finansowania koniecznych projektów inwestycyjnych, jak wymiana źródeł ciepła czy termomodernizacja nieruchomości.

Jesienią zeszłego roku zainicjowaliśmy kampanię społeczną „Liczy się ciepło”, a w jej ramach serię spotkań regionalnych w całej Polsce. Jest to odpowiedź nasza i innych podmiotów branżowych na potrzebę edukacji i poszerzania wiedzy na temat oszczędzania ciepła. Podczas spotkań z zarządcami nieruchomości dzielimy się wiedzę na temat sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie – mówi Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Obecnie dostępnych jest wiele programów i źródeł wsparcia projektów inwestycyjnych w obszarze poprawy efektywności. Stąd nasza inicjatywa, aby ułatwić właścicielom nieruchomości, czy przedstawicielom spółdzielni i wspólnot poszukiwanie finansowania termomodernizacji czy realizację audytu energetycznego.

Do udziału zaproszono również Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich praca na co dzień ukierunkowana jest na wsparcie i edukację w obszarze efektywności energetycznej. Na spotkaniu przedstawili szereg rozwiązań, z których mogą skorzystać właściciele nieruchomości planujący rozpocząć oszczędzanie na ogrzewaniu budynków. Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska omówili kluczowe produkty, umożliwiające finansowanie projektów w obszarze efektywności energetycznej. Perspektywę przedsiębiorstw ciepłowniczych przybliżyli eksperci firmy Fortum Power and Heat Polska dostarczającej ciepło dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.

Racjonalne gospodarowanie energią powinno stać się naszym codziennym nawykiem, szczególnie przy dzisiejszych cenach ciepła i paliw. Każdy z nas może o to zadbać, ale mogą nam w tym również pomóc administratorzy budynków. Na rynku jest wiele narzędzi cyfrowych wspomagających oszczędzanie ciepła. Jednym z takich rozwiązań jest aplikacja Fortum Optimum, która wspiera utrzymanie komfortu cieplnego każdego mieszkańca budynku przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii – mówi Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. rozwoju Fortum. – W długim terminie ważne są zmiany w systemach ciepłowniczych, aby zapewnić dostępność ciepła zarówno pod względem cenowym jak i bezpieczeństwa dostaw. W Fortum rozwijamy projekty, które mają zapewnić komfort cieplny w przystępnej cenie, przy wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów. Obecnie we Wrocławiu realizujemy projekt wykorzystania ciepła ze ścieków. Planujemy również wykorzystanie paliwa z odpadów resztkowych do produkcji ciepła. Te projekty w dłuższym horyzoncie mają szansę realnie wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen ciepła dla Wrocławia.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – wytwórcy ciepła we Wrocławiu, podzielili się poradami na temat oszczędzania ciepła, których wprowadzenie może pozwolić na znaczące obniżenie kosztów w tym zakresie.

– KOGENERACJA z przekonaniem uczestniczy w działaniach edukacyjnych związanych z efektywnym wykorzystaniem ciepła i energii elektrycznej. W obliczu wojny w Ukrainie i kryzysu paliwowego na świecie wzrasta znaczenie społecznej odpowiedzialności w gospodarowaniu ciepłem – mówi Andrzej Jedut, prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA. – Jesteśmy producentem ciepła, które dociera do blisko 60 proc. gospodarstw domowych w aglomeracji wrocławskiej. Prowadzimy znaczące projekty inwestycyjne realizowane zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa PGE Energia Ciepła. Już w tym roku rozpocznie się rozruch pierwszego etapu nowej, przyjaznej środowisku elektrociepłowni w Siechnicach. To działania w skali makro, ale istotne jest, aby towarzyszyła im zmiana nawyków odbiorców w korzystaniu z ogrzewania, co razem będzie się przekładało na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę warunków środowiskowych.

W ramach kampanii „Liczy się ciepło” zarządcy nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mogą korzystać z materiałów przygotowanych dla mieszkańców z poradami na temat oszczędzania ciepła i utrzymywania komfortu cieplnego w domu.

Spotkanie we Wrocławiu było kolejnym z całej serii podobnych wydarzeń. Podobne wydarzenia zaplanowano w Białymstoku, Krakowie i Katowicach.

Spotkanie dotyczące oszczędzania ciepła i tematy efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Ochrony Środowiska,  spółkami: Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Fortum Power and Heat Polska oraz Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.