W Kazimierzu Dolnym o transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce

V Kongres Kogeneracji zgromadził naukowców, przedstawicieli administracji rządowej oraz ekspertów branżowych, którzy omawiali najważniejsze wyzwania i możliwości w kontekście realizowanej przez cały sektor transformacji energetycznej.

Tegoroczny Kongres Kogeneracji odbył się w bardzo ważnym momencie dla europejskiego sektora ciepłowniczego. W II połowie ubiegłego roku opublikowane zostały najważniejsze akty prawne pakietu Fit for 55, które precyzyjnie określają drogę dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Regulacje unijne wskazują kierunek, w jakim zmierzać będzie proces dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego, co rodzi konieczność stworzenia odpowiedniego zestawu narzędzi do realizacji ambitnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Jednym z głównych tematów była zatem kwestia ograniczania emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym. Dyskutowano o konieczności zastępowania tradycyjnych źródeł energii opalanych węglem, przez wysokosprawną kogenerację, instalacje OZE oraz te wykorzystujące ciepło odpadowe. W trakcie Kongresu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentowało Raport „Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”, który wskazuje rozwiązania niezbędne do rozwoju tej technologii jako jednego ze źródeł ciepła w procesie dekarbonizacji systemów ciepłowniczych.

Kongres Kogeneracji to idealna platforma do debaty na temat strategii dekarbonizacji sektora energetycznego poszczególnych podmiotów i praktycznych aspektów jej przeprowadzenia oraz uwarunkowań i koniecznych do podjęcia działań, które ułatwią dekarbonizację procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Tegoroczny Kongres minął również pod znakiem dyskusji na temat warunków wdrożenia technologii Power to Heat jako jednego z rozwiązań w miksie energetycznym w ciepłownictwie systemowym, które dotychczas nie było szeroko stosowane. Temat ten jest istotny, ponieważ aby technologie te mogły zostać szerzej wykorzystane w polskim ciepłownictwie, nie powodując przy tym nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych, potrzebują one odpowiedniego otoczenia regulacyjnego oraz dostępu do pomocy publicznej w formie dedykowanych programów wsparcia inwestycyjnego i operacyjnego – wskazuje Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W trakcie dyskusji panelowych poruszono także kwestie postępów w dekarbonizacji szeroko pojętego sektora energetycznego, jak również uwarunkowań skutecznego procesu transformacji. Debaty ekspertów obejmowały zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem zielonej energii i ciepła odpadowego, magazynowaniem energii i ciepła oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą przyspieszyć realizację inwestycji ciepłowniczych.

– Sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce znajduje się w momencie intensyfikacji działań związanych z procesami inwestycyjnymi ze względu na fakt, że już 1 stycznia 2028 r. wejdą w życie ważne zmiany w zakresie definicji efektywnego systemu ciepłowniczego. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, w tym implementacji dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej (EED) i promowania stosowania odnawialnych źródeł energii (RED III) – podkreślił Dariusz Marzec. – Przyjęte rozwiązania prawne mogą stanowić istotne wsparcie dla realizacji inwestycji i w konsekwencji będą miały wpływ na poziom cen ciepła dla odbiorców końcowych. Przygotowaliśmy odpowiednie propozycje w zakresie legislacji i wierzymy, że będą one podstawą do wypracowania otoczenia regulacyjnego, wspierającego proces transformacji ciepłownictwa w Polsce.

Kongres Kogeneracji był także okazją do wręczenia statuetki Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W tym roku trafiła ona w ręce Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami działającego w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych. Statuetkę odebrał Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Paweł Mzyk – Zastępca Dyrektora IOŚ-PIB oraz Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Kongresu Kogeneracji, II Kongresu Kogeneracji, III Kongresu Kogeneracji, IV Kongresu Kogeneracji.