Trzy z sześciu rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wchodzą w życie

21 sierpnia 2019 roku Minister Energii podpisał trzy (z sześciu) aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

1) rozporządzenie w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019,

2) rozporządzenie w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji,

3) rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020.

Powyższe przepisy wchodzą w życie 17 września 2019 r.

Podpisane rozporządzenia zawierają istotne parametry wsparcia, takie jak wartości referencyjne premii dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 roku, dla poszczególnych rodzajów paliw, a także maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowe wysokości premii gwarantowanej w 2019 i 2020 roku.

Jako PTEZ aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach projektów tych rozporządzeń podczas całego procesu legislacyjnego. Określone w tych rozporządzeniach wartości wydają się być optymalne i uwzględniają wiele zgłaszanych przez PTEZ postulatów. Przewidujemy, że nowy system wsparcia przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych, a tym samym wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ale również na podniesienie jakości powietrza w Polsce.

Branża ciepłownicza z zadowoleniem przyjęła długo oczekiwaną publikację aktów wykonawczych. Już wkrótce nowy system wsparcia kogeneracji będzie mógł wkroczyć w fazę operacyjnego stosowania.

Niemniej jednak, aby cały system mógł w pełni działać, konieczne jest jeszcze opublikowanie w Dzienniku Ustaw pozostałych trzech rozporządzeń, w tym dotyczących premii indywidulanych (gwarantowanych i kogeneracyjnych), czyli dla jednostek kogeneracji powyżej 50 MW, określających szczegółowy zakres danych, na podstawie których Prezes URE będzie kalkulował indywidualnie wysokość przysługującego wsparcia oraz metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze.

Autor: Arkadiusz Szymański

Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia

Dyrektor Departamentu Regulacji i Pomocy Publicznej PGE Energia Ciepła S.A.