Transformacja energetyki. Przyszłość kogeneracji. Przed nami II Kongres Kogeneracji

Trudno dziś oszacować, kiedy dobiegnie końca pandemia koronawirusa. Pewne jest natomiast, że konsekwencje tego globalnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, odczuwać będziemy jeszcze długo. O wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą i sektorem elektroenergetycznym, rozmawiać będą eksperci, politycy i liderzy opinii podczas II Kongresu Kogeneracji, który w dniach 31 sierpnia – 1 września odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, poświęcony perspektywom rozwoju kogeneracji w Polsce i Unii Europejskiej. Na przełomie sierpnia i września, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu.

Pandemia przyspieszyła wiele procesów społeczno-gospodarczych i nadała nowe tempo transformacji energetycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W trakcie II Kongresu Kogeneracji uczestnicy będą mogli bliżej przyjrzeć się doświadczeniom ostatnich miesięcy i nakreślić perspektywy zmian w sektorze elektroenergetycznym w najbliższych latach.

– Za nami wymagające kilkanaście miesięcy solidarnej walki z pandemią, którym towarzyszyła intensywna praca nad kształtem transformacji energetycznej naszego kraju. – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Po ogłoszeniu założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu, określeniu celów w obszarze neutralności klimatycznej i przyjęciu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przed całym sektorem stoi szereg wyzwań, o których należy rozmawiać. Mamy nadzieję, że kolejna edycja Kongresu będzie okazją do wymiany doświadczeń, tak cennych w kontekście tego co czeka przedsiębiorstwa branżowe w najbliższych latach. Liczymy, że zaowocuje ona wieloma cennymi inicjatywami i propozycjami ze strony przedsiębiorstw branżowych, które pozytywnie wpłyną na przemiany polskiej energetyki i ciepłownictwa.

Podczas II Kongresu Kogeneracji w dyskusjach panelowych poruszone zostaną tematy:

  • nowego modelu Rynku Ciepła w Polsce,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektyw rozwoju kogeneracji do 2050 r.,
  • roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Do Kazimierza Dolnego, przyjadą menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi obecnie rodzima branża elektroenergetyczna i ciepłownicza. Uczestnicy przyjrzą się bliżej szansom i wyzwaniom stojącym przed rozwojem kogeneracji w Polsce, w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej i znaczącej redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej.

 Podczas dyskusji panelowych chcemy otworzyć przestrzeń do prezentacji opinii i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami sektora elektroenergetycznego. Przedstawiciele naszej branży poszukują okazji do wymiany poglądów i dialogu na temat przyszłości kogeneracji w naszym kraju. Stąd nasza inicjatywa – kolejnej edycji Kongresu, w momencie gdy gospodarka i życie społeczne wychodzą z pandemii koronawirusa. – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – O przygotowaniach do Kongresu Kogeneracji będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Twitterze, na stronie internetowej Towarzystwa i w specjalnym serwisie www.kongreskogeneracji.pl.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).