Transformacja energetyczna Poznania przyspiesza

Veolia Energia Poznań S.A. coraz bliżej rozpoczęcia budowy dwóch bloków gazowych w Poznaniu. W połowie kwietnia spółka uzyskała decyzję środowiskową, która jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Planowane przedsięwzięcie ma na celu całkowite odejście od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu.

Dwa bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej 320 MWt i elektrycznej 200 MWe powstaną na terenie Elektrociepłowni Karolin. Ich budowa zakończy się w 2025 roku. Pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Planowana przez Veolię inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony jej udziałowców.

– Budowa dwóch bloków gazowych jest dla nas krokiem milowym na drodze transformacji energetycznej. Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej, aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030. – mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolii Energii Poznań S.A. – Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym’.

Decyzja o wykorzystaniu technologii gazowej, wynika z roli błękitnego paliwa jako przejściowego źródła energii, mogącego zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta, jakim jest Poznań. Dzięki inwestycji w Elektrociepłowni Karolin możliwe będzie ograniczenie zużycia węgla o 450 tys. ton rocznie, co wpłynie na zmniejszenie emisji pyłów (o 49%), dwutlenku siarki (o 76%) i tlenku azotu (o 73%). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych np. popiołów i wysoką sprawność wytwarzania.

– Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W Poznaniu już w 2026 roku dzięki nowym blokom gazowym, wykorzystaniu biomasy i ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zmniejszymy udział węgla w naszym miksie paliwowym do 25%.– dodaje Dalida Gepfert.

Ekologiczna transformacja energetyczna

Veolia Energia Poznań od wielu lat realizuje szereg inwestycji i wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej i zapewniających możliwość odzysku ciepła oraz jego produkcję z paliw alternatywnych w stosunku do węgla. Wśród warto wymienić:

  • instalację odzysku ciepła w fabryce VW,
  • instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie
  • oraz budowany właśnie jeden z największych w Polsce akumulatorów ciepła.

ramach inwestycji w podpoznańskim Szlachęcinie powstała innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompą ciepła, odzyskująca ciepło ze ścieków. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania możliwe jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 2 tys. ton rocznie.

– Będziemy konsekwentnie realizować naszą transformację, ale też z poszanowaniem dla bezpieczeństwa i możliwości naszych odbiorców. Ciepło systemowe ma odegrać bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej kraju, ale koszty inwestycji nie mogą przełożyć się na odbiorców, co mogłoby doprowadzić do pogłębiania się zjawiska wykluczenia energetycznego – widocznego w małych miastach. Dlatego prowadzimy naszą transformację w sposób odpowiedzialny, uzasadniony ekonomicznie i środowiskowo.– komentuje Jan Pic, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań S.A.

Wielkopolska Energia

Inwestycja w Elektrociepłowni Karolin zbiega się w czasie z uruchomieniem nowego programu spółki o nazwie „Wielkopolska Energia”, którego celem jest promocja rozwiązań służących ekologicznej transformacji energetycznej realizowanych zarówno przez spółkę, jak i jej partnerów. W jego ramach spółka będzie również zachęcała inne firmy z regionu do współpracy oraz tworzyła projekty z zakresu ekologicznej transformacji energetycznej. Będzie także inwestowała m.in. w innowacje i rozwiązania niskoemisyjne.

Więcej informacji o inwestycji i o programie „Wielkopolska Energia” znajduje się na stronie www.wielkopolskaenergia.pl.

[materiał powstał we współpracy z firmą Veolia Energia Poznań S.A.]