Trwające prace nad optymalnym sposobem kształtowania taryf na ciepło nie mają wpływu na bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców

Trwają konsultacje publiczne projektu zmiany rozporządzenia taryfowego dla ciepła, dotyczące metody kosztowej kalkulacji taryf za ciepło w nadchodzącym sezonie grzewczym. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, w tym zrzeszone w nim spółki Skarbu Państwa, bierze aktywny udział w dialogu merytorycznym z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i rozumie potrzebę wprowadzenia proponowanych rozwiązań w zakresie zmiany metodologii, której nadrzędnym […]