Jak sfinansować transformację ciepłownictwa systemowego w Polsce?

Zagadnienie finansowania modernizacji polskiego ciepłownictwa systemowego w Polsce było tematem warsztatów zrealizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Eksperci dyskutowali o instrumentach finansowych, które pozwolą na realizację procesu transformacji energetycznej, przy jednoczesnej trosce o portfele odbiorców ciepła. Podczas warsztatów rozmawiano między innymi o kluczowych wnioskach z raportu PTEZ pt. […]