Rozmowa z Prezesem PTEZ Wojciechem Dąbrowskim przed II Kongresem Kogeneracji

Przed nami II Kongres Kogeneracji, który na przełomie sierpnia i września odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. O rozmowę na temat kluczowych zagadnień, dyskutowanych podczas tegorocznej edycji wydarzenia, poprosiliśmy Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Przyszłość przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w kontekście troski o klimat, jak również działania na rzecz podnoszenia efektywności i rentowności będą jednymi z głównych tematów podczas II Kongresu Kogeneracji.

Panie Prezesie, już wkrótce, w Kazimierzu Dolnym, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, menedżerowie kluczowych polskich przedsiębiorstw energetycznych będą mieli okazję rozmawiać na temat rozwoju sektora elektrociepłowniczego. Jakie Pana zdaniem najważniejsze tematy wybrzmią podczas tegorocznego Kongresu?

Widzimy potrzebę spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń w kwestii, wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu i nowych unijnych regulacji ujętych w pakiecie Fit for 55, które będą miały kluczowy wpływ na kierunek transformacji sektora energetycznego. Co ważne, wiele firm sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego obecnie redefiniuje swoje strategie i dostosowuje się do wymagań związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej, próbując określić w nich rolę kogeneracji. Z kwestią tą nierozłącznie są związane tematy ukształtowania modelu rynku ciepła i zasad funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, dostępności technologii możliwej do zastosowania przy transformacji sektora, ale i narzędzi umożliwiających ograniczenie niskiej emisji i zjawiska smogu i skuteczną współpracę podmiotów w ramach lokalnych rynków ciepła. W tym okresie dynamicznych zmian ważne jest każde spotkanie i okazja do rozmowy na temat szeroko pojętych aspektów transformacji sektora oraz, oczywiście – zapewnienia w tym procesie odpowiedniej roli kogeneracji.

Wspomniał Pan o wyzwaniach stojących przed sektorem elektroenergetycznym i przedsiębiorstwami branżowymi w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Dlaczego dyskusja na ten temat jest obecnie tak ważna?

Unia Europejska postawiła sobie bardzo ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotkną sektor elektroenergetyczny i ciepłowniczy, kluczowa jest przy tym operacjonalizacja realizacji tego celu, szczególnie w kontekście planowania procesu transformacji i jego harmonogramu. Dla Polski ma to istotne znaczenie ze względu na strukturę sektora ciepłowniczego, obejmującego w znacznej mierze duże systemy ciepłownicze zasilane ze scentralizowanych źródeł ciepła, a także obecny miks paliwowy. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, dokonanie transformacji bez odpowiedniej roli kogeneracji i gazu jako paliwa przejściowego, jest praktycznie niemożliwe. W tym właśnie kontekście kluczowa jest dyskusja i wymiana doświadczeń, aby możliwe było wypracowanie i postulowanie realnych do spełnienia kroków milowych. Przekształcenia tego typu są działaniami wielopłaszczyznowymi, co powoduje, że coraz bardziej niezbędny jest dialog i wymiana poglądów pomiędzy zarówno stroną rządową i samorządową, branżą, środowiskiem akademickim, lokalnymi społecznościami oraz dostawcami rozwiązań technologicznych.

O tych, między innymi, aspektach będziemy rozmawiać podczas Kongresu Kogeneracji. Nie należy również zapominać o dyskusji na temat kwestii planowanych źródeł finansowania transformacji, których odpowiednie ukształtowanie pozwoli na zwiększenie skali inwestycji, również w obszarze kogeneracji, przyspieszając tym samym proces modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Jak natomiast w kontekście krajowym przedstawiają się perspektywy rozwoju kogeneracji jako jednego ze sposobów osiągania celów neutralności klimatycznej? 

Duże znaczenie ma tutaj legislacja i to, że już prawie trzy lata temu weszła w życie ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Mamy szansę nie tylko na rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych, ale również możemy liczyć na realne zachęty dla samorządowców, którzy stoją przed koniecznością modernizacji instalacji w przedsiębiorstwach komunalnych. Wiele miejscowości w naszym kraju stoi dzisiaj przed wyborem drogi, zarówno w zakresie paliwa do modernizowanych jednostek, jak również tego w jakim kierunku powinny być one modernizowane – czyli wyboru technologii. Dlatego tak istotne jest dzielenie się doświadczeniem ze strony czołowych przedsiębiorstw energetycznych, które od lat stawiają na kogenerację i wskazują na fakt, że jest to technologia, która z pewnością może pomóc zarówno w obniżaniu kosztów, jak również w trosce o czyste powietrze.

Jak obecnie wygląda sytuacja jednostek samorządu terytorialnego w kontekście koniecznych inwestycji w obszarze modernizacji starych elektrociepłowni?

Należy zwrócić uwagę na dwa nieodłączne elementy skutecznego planowania procesu transformacji: dostęp do środków finansowych na konieczne inwestycje, jak również dostęp do fachowej wiedzy. W związku z tym zapraszamy do współpracy samorządowców, tworząc przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że kogeneracja jest optymalnym rozwiązaniem dla naszej transformującej się gospodarki. Dzięki temu możemy w znaczący sposób wpłynąć na przyspieszenie modernizacji przedsiębiorstw w kierunku kogeneracji.

Podczas Kongresu zorganizowany zostanie panel dyskusyjny dotyczący innowacji i nowoczesnych technologii w kogeneracji. Czy obecnie w ciepłownictwie jest miejsce na innowacje?

Oczywiście nie brakuje dzisiaj narzędzi i technologii, które możemy zastosować w Polsce w procesie modernizacji. Wiele z nich może w perspektywie kilku lat ułatwić wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z poszanowaniem środowiska. Należy jednak pamiętać, że nie można planować celów w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej całkowicie w oparciu o technologie, które nie są stosowane na szeroką skalę i nie przeszły fazy wdrożenia

Natomiast środki z Funduszu Odbudowy, jak również środki przeznaczone na transformację, powinny trafić właśnie na inwestycje w innowacje, co pozwoli wejść polskiej branży ciepłowniczej na zupełnie inny poziom.

Tegoroczna edycja Kongresu to również uroczyste obchody 30-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Co ten jubileusz oznacza dla PTEZ i wszystkich zaangażowanych w prace na rzecz polskiego ciepłownictwa i energetyki?

Obchody 30-lecia to z pewnością okazja do podsumowań i spojrzenia na dotychczasowe trzy dekady funkcjonowania PTEZ. Za nami lata aktywnej współpracy ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz decydentów na rzecz transformacji polskiej elektroenergetyki i ciepłownictwa. Możemy śmiało ocenić, że PTEZ pełni bardzo ważną rolę w tworzeniu nowoczesnego sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego w Polsce. Wiedza i doświadczenia członków PTEZ stanowią wsparcie dla świata nauki i biznesu, a także w ramach konsultacji publicznych w procesach legislacyjnych – decydentów, w ważnych procesach transformacji gospodarczej naszego kraju. 30-lecie naszej organizacji to okazja do podziękowania wszystkim, zaangażowanym w prace na rzecz polskiej energetyki i polskiego ciepłownictwa.

Jakie oczekiwania ma Pan w kontekście tegorocznej edycji Kongresu?

Cieszy mnie, że po raz kolejny uda nam się zebrać zainteresowanych tematem kogeneracji w jednym miejscu. Będziemy mogli dyskutować na temat kierunków modernizacji ciepłownictwa i zmian naszych przedsiębiorstw branżowych. Obecność przedstawicieli administracji rządowej w tegorocznej edycji Kongresu pokazuje zarówno znaczenie kogeneracji w planach strategicznych Rady Ministrów, jak otwartość strony rządowej do dyskusji na temat przyszłości ciepłownictwa, również w kontekście Strategii tworzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.