Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce

Realizacja celów w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej stawia przed ciepłownictwem sieciowym szereg wyzwań. Będzie wymagała przede wszystkim wprowadzenia nowych technologii zero- i niskoemisyjnych, które zastąpią jednostki wytwórcze wykorzystujące paliwa kopalne. Kluczowym wyzwaniem z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze ciepłowniczym, jest spełnienie nowych kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego, w tym zwiększanie udziału energii OZE.

Jednocześnie, nie można zapomnieć o zapewnieniu konkurencyjności cenowej ciepła systemowego. Aby te cele mogły zostać zrealizowane, niezbędna jest elektryfikacja ciepłownictwa za pośrednictwem wdrożenia technologii Power to Heat. Zwiększenie udziału energii OZE w systemach ciepłowniczych uwarunkowane jest nie tylko dostępnością odpowiednich technologii, ale również regulacjami krajowymi, które powinny wspierać proces dekarbonizacji sektora.

Technologie Power to Heat to przede wszystkim pompy ciepła i kotły elektrodowe, które umożliwiają konwersję energii elektrycznej na ciepło bądź chłód. Jednocześnie, mając na uwadze specyfikę produkcji energii elektrycznej związaną z dużą liczbą pogodowo-zależnych instalacji OZE przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego, przewiduje się istotną rolę wykorzystania magazynów ciepła

Odpowiadając na potrzebę dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego z wykorzystaniem energii elektrycznej z OZE, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przygotowało przegląd potencjału wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. W niniejszym raporcie eksperci PTEZ dokonali analizy:

  • charakterystyki sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce (w rozdziale 2);
  • dostępnych technologii Power to Heat, opisali zasadę działania i doświadczenia z ich wykorzystaniem (w rozdziale 3);
  • otoczenia regulacyjnego w kontekście wykorzystania technologii Power to Heat, wynikającego z regulacji unijnych i krajowych (w rozdziale 4);
  • uwarunkowań rynkowych dla wykorzystania energii elektrycznej z OZE w ciepłownictwie (w rozdziale 5);
  • wpływu technologii Power to Heat na realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej i funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego (w rozdziale 6);
  • oraz opracowali rekomendacje z zakresu implementacji dyrektyw RED III i EED oraz zmian regulacyjnych w zakresie systemów wsparcia i taryfowania ciepła (w rozdziale 7).

 

Autorska analiza scenariuszowa technologii Power to Heat w ciepłownictwie systemowym powstała na bazie modelu, którego celem było wyznaczenie realistycznych wariantów rozwoju ciepłownictwa systemowego (dla okresu 2024-2050). Scenariusze zostały opracowane w taki sposób, aby realizując proces inwestycyjny w szeregu lokalnych systemów ciepłowniczych, możliwe było spełnienie wymagań polityki klimatyczno-energetycznej oraz oczekiwań odbiorców ciepła systemowego. Jeden ze scenariuszy opiera się na braku spełnienia wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego dla znaczącej liczby takich systemów w Polsce i służy do określenia negatywnych efektów zaniechania transformacji.

POBIERZ PREZENTACJĘ NA TEMAT RAPORTU Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce

POBIERZ RAPORT Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce