Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

Szanowni Państwo,

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w polskiej energetyce i ciepłownictwie, które wynikają z transformacji sektora i konieczności dostosowania się do nowych wymogów rynkowych, prawnych i środowiskowych.

Kogeneracja w Polsce musi stawić czoła wielu wyzwaniom, szczególnie w obliczu przekształcającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Coraz wyraźniej kształt energetyki i ciepłownictwa zależy od uwarunkowań środowiskowych, troski o czyste powietrze i poszukiwania skutecznych rozwiązań pozwalających obniżać koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych aktywnie reaguje na trendy i stara się odpowiadać na zapotrzebowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych i energetycznych. Warto przypomnieć kilka istotnych inicjatyw, które w ostatnim czasie udało się z sukcesem zakończyć. Dla kogeneracji szczególne znaczenie miały: wprowadzenie nowego systemu wsparcia, dopracowanie założeń mechanizmu rynku mocy, dostosowanie do nowych regulacji unijnych oraz rozpoczęcie intensywnych prac legislacyjnych w obszarze rynku ciepła.

Dziś energetyka to nie tylko skomplikowane procesy technologiczne i kosztowne inwestycje w infrastrukturę. Planując nasze działania, koncentrujemy się również na kwestiach zdrowotnych, ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Obecnie produkcja energii elektrycznej i ciepła łączy się bezpośrednio z koniecznością ochrony klimatu i stosowania innowacji technologicznych.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszą edycję „Raportu o kogeneracji w ciepłownictwie”, która kompleksowo opisuje bieżącą sytuację sektora i najważniejsze wyzwania czekające naszą branżę w najbliższych latach.

Do współpracy przy raporcie zaprosiliśmy wybitnych ekspertów. Przedstawili oni najistotniejsze zagadnienia związane z kogeneracją w Polsce oraz znaczenie tego segmentu dla energetyki, gospodarki i troski o czyste powietrze.

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Dąbrowski

Prezes Polskiego Towarzystwa

Elektrociepłowni Zawodowych

Pobierz Raport