PTEZ walczy w Brukseli o przyszłość polskiego ciepłownictwa

Nawet 418 mld euro może kosztować dekarbonizacja polskiego sektora ciepłowniczego – mówił Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w trakcie spotkania z Kadri Simson, unijną komisarz ds. energii. Do rozmowy doszło w trakcie corocznej konferencji organizowanej przez COGEN Europe – organizację zrzeszającą przedstawicieli środowisk branżowych, zajmujących się wspieraniem rozwoju kogeneracji w Unii Europejskiej.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat ostatecznego kształtu przepisów pakietu Fit for 55 i ich wpływu na sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce. Wiceprezes PTEZ w trakcie spotkania z komisarz ds. energii przekazał również Raport Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”.

– Spotkanie COGEN Europe w Brukseli to doskonała okazja do zaprezentowania polskiego punktu widzenia na proces transformacji naszego sektora i dekarbonizacji obszaru wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Przedstawiliśmy główne wnioski płynące z Raportu PTEZ, wskazując na wyzwania, przed jakimi stoi ciepłownictwo systemowe w Polsce – powiedział Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W trakcie rozmowy z Panią Komisarz Kadri Simson zwróciłem uwagę, że spełnienie wymogów unijnego pakietu „Fit for 55” będzie wymagało w przypadku Polski, w zależności od scenariusza, nakładów od 276 mld zł do 418 mld zł na dekarbonizację sektora ciepłowniczego, co wynika z analizy ekspertów PTEZ. Zaznaczyłem, że aby transformacja była skuteczna, ceny ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski muszą być na akceptowalnym poziomie, a tym samym koszty potrzebnych inwestycji nie mogą obciążać odbiorców końcowych. Stąd konieczne jest zwiększenie regulacji maksymalnego poziomu intensywności pomocy publicznej do poziomu co najmniej 60%. Wierzymy, że Komisja Europejska dostrzeże problem obciążania obywateli UE bardzo wysokimi kosztami transformacji i wyjdzie z taką inicjatywą zmian regulacji w tym zakresie.