Przed nami II Kongres Kogeneracji

W dniach 19-21 października, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, w trakcie którego uczestnicy będą dyskutować na temat perspektyw rozwoju kogeneracji w Polsce i Unii Europejskiej.

Zeszłoroczny Kongres był pierwszym wydarzeniem tego typu, poświęconym w całości rozwojowi kogeneracji w naszym kraju.

– Jak pokazały nasze zeszłoroczne doświadczenia, Kongres Kogeneracji stanowi wyjątkową przestrzeń do ożywionych debat i dyskusji na temat przyszłości naszego sektora – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Dobierając tematy, prelegentów i pracując nad agendą całości wydarzenia staramy się, aby wątki poruszane w dyskusjach panelowych odpowiadały realnym problemom i wyzwaniom kogeneracji w naszym kraju.

Podczas II Kongresu Kogeneracji w dyskusjach panelowych poruszone zostaną tematy:

  • nowego modelu Rynku Ciepła w Polsce,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektyw rozwoju kogeneracji do 2050 r.,
  • roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Do Kazimierza Dolnego, po raz kolejny, przyjadą menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi obecnie rodzima branża elektroenergetyczna i ciepłownicza.

– O przygotowaniach do Kongresu Kogeneracji będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Twitterze, na stronie internetowej Towarzystwa i w specjalnym serwisie www.kongreskogeneracji.pl – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Jak przekonaliśmy się w zeszłym roku zarówno eksperci branżowi, jak i praktycy – przedstawiciele naszego sektora, poszukują przestrzeni do wymiany poglądów i dialogu na temat przyszłości kogeneracji w naszym kraju. Organizując kolejną edycję Kongresu Kogeneracji ułatwiamy konfrontacje różnych punktów widzenia, co owocuje ożywionymi dyskusjami na temat branży elektroenergetycznej również po jego zakończeniu.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).