Prezes Zarządu PTEZ, Wojciech Dąbrowski, na szczycie klimatycznym COP24

Prezes PTEZ wziął udział w sesji „Działania, finansowanie i technologie czystego powietrza”, która odbyła się 11 grudnia w ramach trwającego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Wojciech Dąbrowski reprezentował w panelu Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), gdzie pełni funkcję członka Rady Zarządzającej.

Wojciech Dąbrowski przedstawił ramy regulacyjne dla rozwoju ciepłownictwa w Polsce, które jest skutecznym narzędziem w walce o czyste powietrze, „zdrowszą alternatywą” dla indywidulanych instalacji grzewczych. Na podstawie projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP 2040) Wojciech Dąbrowski omówił wyzwania stojące przed ciepłownictwem, jego rolę w miksie energetycznym kraju oraz szanse nowych impulsów inwestycyjnych, jakie zakłada nowa ustawa dotycząca systemu wsparcia dla kogeneracji. Na przykładzie zrealizowanych przez PGE Energia Ciepła projektów i działań edukacyjnych (Dni Otwarte w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, współpraca z dystrybutorami ciepła, warsztaty i projekty dla szkół) pokazał zaangażowanie oraz konkretnie zrealizowane działania, wpisujące się w rządowy program „Czyste Powietrze”.

W sesji udział wzięli: Piotr Woźny – Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy, Wolfgang Munch – Zastępca Dyrektora REGIO F3 w Komisji Europejskiej.