Poznań stawia na czyste powietrze

Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza w polskich miastach jest edukacja i wzrost świadomości społecznej na temat konieczności wymiany źródeł ciepła i rezygnacja z paliw niskiej jakości. Od lat tego rodzaju działania, których celem jest walka ze smogiem, podejmuje Urząd Miasta w Poznaniu. O szeregu inicjatyw na rzecz ochrony powietrza w stolicy Wielkopolski rozmawiamy z Magdaleną Żmudą - Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Poznania.

Pani Dyrektor, jakie działania podejmuje Miasto Poznań, aby szczególnie w okresie grzewczym – zimą, jesienią i wczesną wiosną, stan powietrza w mieście był zdecydowanie lepszy i z roku na rok ulegał poprawie?

Magdalena Żmuda: W pierwszej kolejności zainwestowaliśmy w likwidację emisji komunikacyjnej. Jesteśmy w trakcie naboru w NFOŚiGW na zakup autobusów wodorowych – mamy nadzieję, że będziemy jedynym miastem w Polsce o tak dużej flocie autobusów zasilanych właśnie tym paliwem. W ten sposób wyeliminujemy z komunikacji publicznej autobusy zasilane w tradycyjny sposób. W obszarze wytwarzania ciepła dysponujemy miejskim programem, wspierającym transformację energetyczną, jak również zachęcamy mieszkańców do korzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze”. W przypadku nieruchomości znajdujących się w zasobach miejskich, wraz z wymianą kopciuchów, przystosowujemy budynki do oszczędności energetycznej. Zależy nam na tym, aby oprócz podłączenia do sieci, zredukować zużycie energii i ciepła.

Jak wygląda współpraca miasta z sektorem ciepłowniczym? Jakie ma ona znaczenie dla powodzenia całego procesu wymiany źródeł ciepła i rozwoju przyłączeń do sieci?

Magdalena Żmuda: Jednym z ważnych elementów naszych działań jest bliska współpraca z firmą Veolia Energia Poznań. Pozostajemy w stałym kontakcie i cyklicznie spotykamy się. Wymieniamy się informacjami i mapujemy w okresie jednego roku i perspektywie wielu lat naprzód potrzeby w zakresie inwestycji ciepłowniczych w naszym mieście. Nie bez znaczenia jest współpraca w obszarze edukacji i dostarczania fachowej wiedzy mieszkańcom. Stąd uruchomienie usługi Doradcy Energetycznego – który będzie wiedział, gdzie się udać, pod jaki adres, na jaką dzielnicę i w tym obszarze by wspierać wiedzą mieszkańców w procesie wymiany źródeł ciepła czy zachęcić do przyłączania budynku do sieci.

Czy możemy uśrednić koszt wymiany źródła ciepła dla budynku w Poznaniu? Z jakimi wydatkami musi liczy się właściciel nieruchomości?

Magdalena Żmuda: Koszt dla właściciela czy domu rodzinnego zależy od wielu elementów, czy przyłączenia odbywa się jedynie do sieci ciepłowniczej, czy do sieci gazowej; czy wymienia się całą instalację w budynku, czy wymienia tylko źródło czyli piec. Kluczowe jest, aby nowy kocioł montowany w obiekcie spełniał warunki określone w tzw. uchwale antysmogowej. Natomiast ze względu na wysokie koszty, Miasto Poznań oferuje z programu Kawka+ 12 tys. zł na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wsparcie w kwocie 15 tys. zł można liczyć w przypadku montażu pompy ciepła. Dotacja w wysokości 20 tys. zł może trafić do właściciela, który montuje fotowoltaikę i pompę ciepła. Nieco inaczej wygląda sytuacja, w przypadku korzystania z programu rządowego „Czyste Powietrze”. Jest on kierowany do osób o niższych dochodach. Cieszy fakt, że rośnie świadomość mieszkańców w tym zakresie, i wielu łączy w części termomodernizacyjnej – dotacje z programu rządowego ze wsparciem z programu miejskiego Miasta Poznania..

Dziękujemy za rozmowę!

*** *** ***

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych