Piotr Górnik. Co zrobić, aby kogeneracja odgrywała istotną rolę na rynku energii w 2050 roku?

Piotr Górnik - Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/ 
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/