PGNiG TERMIKA stawia na energię ze słońca

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA inwestuje w odnawialne źródła energii. Przy Elektrociepłowni Zofiówka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w Jastrzębiu-Zdroju zakończono projekt budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Inwestycję zrealizowaną na terenie Elektrociepłowni Zofiówka zlokalizowano na terenie parkingu dla samochodów osobowych. Projekt zrealizowany przez spółkę, zakładał budowę wiaty solarnej o mocy instalacyjnej ok. 30 kW wraz z uruchomieniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Udało się w ten sposób, bez konieczności ograniczenia liczby miejsc parkingowych, stworzyć przestrzeń do produkcji zielonej energii ze słońca. Z uruchomionego punktu ładowania pojazdów elektrycznych będą mogli korzystać wszyscy mieszkańców Jastrzębia Zdroju.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA działa na wielu płaszczyznach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zarówno w obszarze energetyki przemysłowej, jak i rozproszonej. Niezależnie od kierunku działań, naszym priorytetem jest zmierzanie ku nowoczesnym, przyjaznym środowisku inwestycjom – mówi Jarosław Maślany, Prezes Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA SA. – W tym  roku na terenie warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn ruszyła budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy blisko 1 MWe.  Instalacja fotowoltaiczna dla EC Zofiówka nie jest więc pierwszym tego typu projektem i potwierdza nasze plany względem dalszego, przyjaznego okolicznym mieszkańcom rozwoju Grupy.

Warto podkreślić, że dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa z Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA, to kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii. Podobne rozwiązania, jak to zastosowane w Elektrociepłowni Zofiówka wdrożono na dachach obiektów przemysłowych na terenie elektrociepłowni w Raciborzu oraz w Żorach. Pod koniec ubiegłego roku zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 60 kW.

Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z celów, który PGNiG stawia przed sobą w ramach realizowanej strategii biznesowej. Dążymy m.in. do tego, by nasze budynki biurowe i obiekty przemysłowe stawały się coraz bardziej neutralne dla środowiska – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes PGNiG SA ds. Rozwoju. – Projekt w Jastrzębiu-Zdroju cieszy mnie szczególnie, ponieważ z uruchomionych stacji ładowania będzie mogła korzystać także społeczność lokalna.

Przedsiewzięcie to wpisuje się w szereg działań realizowanych przez Grupę Kapitałową PGNiG, zakładających optymalizację energetyczną oraz neutralizację wpływu eksploatacji obiektów na środowisko. Spółka planuje w najbliższych lata z własnych nieruchomości przeznaczyć ponad 35 ha gruntów oraz ponad 76 tys. m2 powierzchni dachowej, na budowę instalacji fotowoltaicznych.