PGE Polska Grupa Energetyczna zaprezentowała nową strategię

PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła założenia nowej strategii, która zakłada kompleksowy plan transformacji całej spółki. Jednym z głównych założeń jest odejście od węgla i dążenie do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r.

Plany PGE Polskiej Grupy Energetycznej będę mieć znaczenie dla całej branży ciepłowniczej i sektora elektroenergetycznego. Kierunek zmian obrany przez Spółkę wpłynie pozytywnie nie tylko na przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce, ale również stymulująco również na inne sektory polskiej gospodarki.

W Strategii wskazano, że proces dekarbonizacji będzie rozłożony w czasie i wymaga zaangażowania finansowego, zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych. PGE zamierza skoncentrować się na wytwarzaniu i produkcji wyłącznie w technologiach nisko- i zeroemisyjnych. O znaczeniu całego procesu świadczy fakt, że obecnie Grupa PGE ponad 80 proc. energii wytwarza na bazie węgla kamiennego i brunatnego.

Produkcja ciepła w Grupie PGE

W perspektywie najbliższych lat Spółka chce utrzymać pozycję lidera wytwarzania. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii i zmianie miksu paliwowego. Węgiel w instalacjach Grupy PGE zostanie zastąpiony gazem, przede wszystkim w ciepłownictwie systemowym. W Strategii znajduje się odzwierciedlenie wielokrotnych zapowiedzi władz Spółki, że gaz ziemny i dywersyfikacja dostaw tego surowca do naszego kraju pozwalają wykorzystać to paliwo jako przejściowe w procesie transformacji.

– W planach inwestycyjnych coraz więcej miejsca zajmować będą projekty z obszaru OZE. Już za 10 lat chcemy, żeby 1/4 wyniku całej Grupy pochodziła właśnie z zielonej energii. Będzie to możliwe jedynie dzięki rosnącym inwestycjom w tym obszarze – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej i prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Niebagatelne znaczenie będą miały tu inwestycje w jednostki gazowe. Pozwoli nam to znacznie zdynamizować proces dekarbonizacji i zwiększenia udziału źródeł niskoemisyjnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Chcemy by do 2030 r. 70% ciepła pochodziło z tego rodzaju jednostek.

W obszarze odbiorców indywidualnych PGE chce stale zwiększać komfort cieplny klientów żyjących poza aglomeracjami. Ogromne znaczenie w tym procesie będzie miała współpraca z władzami samorządowymi. Jednym z jej elementów będzie współpraca w programach walki ze smogiem i na płaszczyźnie troski o czyste powietrze.

Zmiana miksu paliwowego

W zakresie ciepłownictwa systemowego PGE zamierza przeprowadzić szereg inwestycji w największych elektrociepłowniach: Czechnica, Zgierz, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław stawiając na gaz ziemny, jako paliwo wiodące. W funkcjonujących jednostkach powstaną również instalacje termicznego przekształcania odpadów, co będzie wkładem Grupy PGE w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. PGE zamierza zwiększyć udział OZE w produkcji ciepła sieciowego, z uwagą śledząc wykorzystanie zielonego wodoru w sektorze elektroenergetycznym, jako możliwego do zastosowania w nowych instalacjach.

– W segmencie ciepłownictwa PGE chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Tak jak obecnie, w najbliższych latach nadal będziemy intensywnie promować przyłączenia gospodarstw domowych do sieci oraz wymianę indywidualnych źródeł ciepła na przyjazne dla środowiska – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Więcej informacji o Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej na stronie Spółki